De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Christelijke verpleegkundigen

ontdekken van rolmodellen in een seculiere werkomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Christelijke verpleegkundigen

ontdekken van rolmodellen in een seculiere werkomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de lectoraten Zorg en Spiritualiteit, Verpleegkunde Beroepsethiek en Jeugd en Gezin is er kwalitatief onderzoek verricht naar de rol van het christelijk geloof in het handelen van christelijke hulpverleners die werken in een seculiere omgeving. In dit onderzoeksverslag wordt ingegaan op de manier waarop verpleegkundigen hiermee omgaan. Het gezamenlijke doel van de lectoraten is om tot een publicatie te komen voor christelijke studenten. Met deze publicatie willen de lectoraten de studenten een handreiking bieden bij het vormgeven van hun christen-zijn in het professioneel handelen.
De vraagstelling van dit onderzoek is: ‘Op welke wijze geven enkele, door derden als ‘excellent’ aangewezen, christen hulpverleners die werken in een seculiere context, in hun professioneel handelen vorm aan hun christen zijn?’
Uit de literatuurstudie is gebleken dat met name het reflectieve vermogen van een verpleegkundige van belang is. Van een christelijke verpleegkundige wordt verwacht dat zij zich bewust is van de mate waarop zij haar christen-zijn meeneemt naar de patiënt toe. Om dat bewustzijn te vergroten is reflectie van belang.
Uit de gegevensanalyse van de interviews blijkt dat het merendeel christelijke verpleegkundigen die werken in een seculiere omgeving hier bewust voor hebben gekozen. Zij zien hierin de uitdaging om hun christen-zijn uit te dragen naar een breder publiek. De conclusie op de hoofdvraag is dat christen-zijn in de zorg niet specifiek is uit te drukken in houding- en gedragsaspecten, maar juist wel in de bron die aan deze aspecten ten grondslag ligt. Voor deze christelijke verpleegkundigen is dit hun geloof in God en wat Hij van hen vraagt in Zijn Woord, de Bijbel.

Toon meer
OrganisatieViaa
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Health Care
LectoraatLectoraat Zorg en Zingeving
Datum2012-10-08
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk