De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedraag je!

Praktijkgericht Onderzoek naar de omgang van leerkrachten met ongewenst gedrag en het klassenmanagement in de groepen 3- 8 op de Eben-Haëzerschool in Teuge

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Gedraag je!

Praktijkgericht Onderzoek naar de omgang van leerkrachten met ongewenst gedrag en het klassenmanagement in de groepen 3- 8 op de Eben-Haëzerschool in Teuge

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het is echter zo dat gedragsmatig moeilijke leerlingen zich niet vanzelf 'normaal' gaan gedragen. Ze hebben daarbij hulp van de leraar en klasgenoten nodig om hun problemen te overwinnen (Wolf & Beukering, 2011).
Alle onderwijsprofessionals stellen zich regelmatig de vraag: Hoe zorg ik dat het gedrag van mijn leerlingen veranderd? (Marzano, Marzano & Pickering, 2011)
Het onderzoek dat voor u ligt gaat over het gedrag van leerlingen op de Eben-Haëzerschool in Teuge en over hoe daar door de leerkrachten mee om wordt gegaan en hoe het klassenmanagement in de betreffende groepen wordt vormgegeven. De aanleiding is het veranderende gedrag van leerlingen in een groep 4 gedurende een schooljaar
Ongewenst gedrag komt op elke school voor. De manier waarop hier mee omgegaan wordt is van groot belang. Voor leerlingen dient er duidelijkheid te zijn over wat er van hen verwacht wordt en wat de consequenties zijn. De schoolbrede aanpak van ongewenst gedrag is belangrijk, omdat onderwijs is de verantwoordelijkheid van een heel schoolteam. Elementair is hierbij de rol van de leerkracht. De manier waarop het gewenst gedrag verkregen kan worden kan preventief of curatief. Bij preventief handelen ligt de nadruk op het aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag. Een goed klassenmanagement is bij preventie van gedragsproblemen met duidelijke regels en routines van groot belang. Gedragcorrecties kunnen plaatsvinden op drie manieren om gedrag te corrigeren beschreven, namelijk preventief belonen bij goed gedrag, ongewenst gedrag negeren en straffen beschreven
Op de Eben-Haëzerschool blijkt het gedrag van de leerlingen anders door leerkrachten ervaren te worden dan geobserveerd is. Interventies die gepleegd worden zijn sterk leerkrachtafhankelijk en het klassenmanagement wordt per leerkracht in verschillende mate op een efficiënte manier vorm gegeven. Belangrijk is het inzicht verkrijgen van de rol van de leerkracht in het omgaan met ongewenst gedrag, het verscherpen en eenduidig maken van regels en routines in de klas en algemene ruimtes en het op hetzelfde niveau brengen van het klassenmanagement in de verschillende groepen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerEben-Haëzerschool in Teuge
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk