De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Behandelmogelijkheden bij mensen met PDD-NOS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Behandelmogelijkheden bij mensen met PDD-NOS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie werk ik toe naar de vraag welke doelen binnen de Psychomotorische
therapie bruikbaar en effectief zijn voor de behandeling van mensen met PDD-NOS.
Daarnaast wil ik kijken op welke manier deze doelen aangeboden moeten worden aan deze
doelgroep. De opbouw van mijn scriptie is als volgt.
In het eerste hoofdstuk zullen de gedragskenmerken van autisme benoemd worden. Dit is
belangrijk omdat PDD-NOS een vorm is van autisme en er dus veel overeenkomsten, maar
ook verschillen zijn.
In het tweede hoofdstuk zal in worden gegaan op de gedragskenmerken van PDD-NOS.
Ook zal hier gekeken worden naar de DSM IV. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
korte vergelijking tussen autisme en PDD-NOS.
Het derde hoofdstuk is gericht op gedragsverandering. Het begint met een definitie van
gedragsverandering. Hierna zal gekeken worden vanuit welk referentiekader
gedragsverandering het best mogelijk is. Ook zal stil worden gestaan bij resultaten die zijn
behaald in de wetenschap op het gebied van gedragsverandering bij mensen met PDDNOS.
Hier wordt gekeken naar de mogelijkheden die er zijn, maar ook de onmogelijkheden.
Het vierde hoofdstuk gaat helemaal over de Psychomotorische Therapie. Het begint met de
doelen die zijn te koppelen aan de mogelijkheden tot gedragsverandering bij mensen met
PDD-NOS. Als duidelijk is welke doelen en welke modaliteit het beste passen binnen het
PMT, wordt stil gestaan bij het aanbieden van de doelen binnen de PMT. Hier komt ook naar
voren wat het probleem is bij het aanbieden van de verschillende doelen. Het laatste deel
van dit hoofdstuk voor de conclusie gaat over het probleem en vervolgens het aanbieden
van de transfer.
Na deze hoofdstukken zal ik in de conclusie antwoord geven op mij vraagstelling en de
deelvragen die daarbij horen. De vraagstelling die ik in deze scriptie behandel en waar naar
toe gewerkt wordt is:
Welke specifieke elementen binnen de Psychomotorische Therapie zijn belangrijk bij de
behandeling van een contactstoornis bij mensen met PDD- NOS?
Deelvragen:
- Welke gedragingen zijn kenmerkend voor iemand met PDD-NOS?
- Welke doelen voor een behandeling kunnen gekoppeld worden aan deze gedragingen?
- Welke doelen kunnen gekoppeld worden aan een behandeling binnen de PMT?
- Welke specifieke elementen binnen de PMT zijn belangrijk bij het aanbieden van de
doelen?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk