De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Coach, co-teacher of 'gewoon' therapeut...?!

de rol van logopedist binnen taalgerichte didactiek in VSO cluster 4

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Coach, co-teacher of 'gewoon' therapeut...?!

de rol van logopedist binnen taalgerichte didactiek in VSO cluster 4

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek is ontworpen en uitgevoerd om een antwoord te genereren op de volgende vraag: op welke wijze kan coaching door een logopedist effectief worden ingezet bij het professionaliseren van docenten op het gebied van taalgerichte didactiek in VSO cluster-4 onderwijs binnen VSO Leeuwarden RENN4?
Naast het literatuuronderzoek naar effectieve didactiek binnen VSO cluster 4-onderwijs en de principes van taalgericht vakonderwijs, wordt een brede onderzoekspopulatie gebruikt om het antwoord te vinden op de resterende onderzoeksvragen. De centrale vraagstelling leidt namelijk tot de wens de didactische behoeften van de leerlingen te willen meten, het taalleerklimaat in de klassen te observeren, het team over de thema's taal en didactiek te bevragen en de visie van de organisatie op coaching binnen taalbeleid en de eventuele rol van de logopedist daarbinnen na te willen lezen.
De gevonden antwoorden op de onderzoeksvragen leiden niet tot een eenduidig antwoord op de centrale vraagstelling. Wel kan gesteld worden dat de huidige didactische ondersteuningsbehoeften van docenten binnen VSO Leeuwarden RENN4 duidelijk verder reiken dan datgene waar een logopedist formeel verantwoordelijk voor is en zou moeten zijn. Ook is duidelijk geworden dat er binnen de organisatie geen beleid ontwikkeld is op didactische coaching, waardoor er te weinig voorwaarden binnen de school en het team aanwezig lijken te zijn om als logopedist effect te kunnen genereren in een coachende rol gericht op didactiek. Het is evident dat effectieve didactische coaching in een onderwijsorganisatie alleen een kans van slagen heeft wanneer er aan de juiste voorwaarden op verschillende niveaus wordt voldaan. Hiervoor en voor verder onderzoek worden aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerVSO Leeuwarden RENN4 te Leeuwarden
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk