De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zoeken naar woorden

praktijkgericht onderzoek naar levensbeschouwelijkecommunicatie in zorg en onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zoeken naar woorden

praktijkgericht onderzoek naar levensbeschouwelijkecommunicatie in zorg en onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Lectorale rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle op dinsdag 5 oktober 2010.
In deze rede ga ik nader in op normatieve professionaliteit en levensbeschouwelijke communicatie die daarvan onderdeel uitmaakt. Ik zal laten zien op welke wijze normatieve professionaliteit samenhangt met levensbeschouwelijke communicatie en hermeneutische communicatie. Onderzoek verrichten naar hermeneutische communicatie is een continu proces van zoeken naarwoorden. Pasklare concepten liggen niet gereed. Dit heeft te maken met de eigen aard van de inhoud van die communicatie, omdat deze raakt aan existentiële vragen die onlosmakelijk verbonden zijnmet zingevingsvragen en zingevingstradities (hoofdstuk 1). Het lectoraat Theologie en
Levensbeschouwing ontwikkelt zich in zijn onderzoek naar levensbeschouwelijke communicatie in de richting van een religiehermeneutiek of cultuurtheologie als een variant van publieke theologie, waarin niet religieuze tradities het vertrekpunt zijn
van de reflecties, maar de alledaagse ervaringen van mensen in de samenleving. Deze alledaagse ervaringen vormen een aangrijpingspunt voor zingevingsconstructie. Binnen het scala aan alledaagse ervaringen vraag ik in deze rede met name aandacht voor de ervaring van verwondering alsmogelijke vindplaats voor theologie (hoofdstuk
2). Hoe het zoeken naar woorden op diverse terreinen doorwerkt in ons lopende lectoraatsonderzoek laat ik aansluitend zien (hoofdstuk 3). Levensbeschouwelijk onderzoek gebaseerd op ervaringen van alledag vraagt om passende onderzoeksmethoden. Methoden die aansluiten bij een fenomenologische benadering zijn in mijn ogen veelbelovend
(hoofdstuk 4). Ik sluit afmet enkele toekomstige projecten van ons lectoraat: een vooruitblik (hoofdstuk 5).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
LectoraatTheologie en Levensbeschouwing
Jaar2010
TypeRapport
ISBN978-90-77901-31-1
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk