De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ook wij leren lezen!

Een onderzoek naar de inzet van ondersteunende middelen bij het leren lezen van ZML-leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ook wij leren lezen!

Een onderzoek naar de inzet van ondersteunende middelen bij het leren lezen van ZML-leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al jaren speelt op de St. Maartenschool de vraag hoe het leesonderwijs aan zeer moeilijk lerenden (ZML) op deze school het beste vorm gegeven kan worden. De ZML-leerlingen worden op deze school ondergebracht binnen de ontwikkelingsgerichte leerweg van de St. Maartenschool. Er wordt gebruik gemaakt van een methode voor aanvankelijk technisch lezen, zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van deze ZML-leerlingen. De leerkrachten ervaren echter onvoldoende houvast aan enkel het gebruik van de leesmethode. Ze vinden het moeilijk om op een efficiënte wijze ondersteunende middelen in te zetten binnen het leesonderwijs aan deze doelgroep. Op basis hiervan is de centrale vraagstelling van dit praktijkonderzoek geformuleerd: "Op welke manier kunnen welke ondersteunende middelen ten aanzien van het aanvankelijk technisch lezen binnen de ontwikkelingsgerichte leerweg van de St. Maartenschool op zorgniveau 2 zo ingezet worden dat ze tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen?". Het doel in dit onderzoek is het verkrijgen van duidelijkheid over welke middelen op welke manier kunnen ter ondersteuning kunnen worden ingezet. Middels het doen van literatuurstudie en praktijkonderzoek zijn een aantal uitkomsten naar voren gekomen. ZML-leerlingen kunnen leren lezen door middel van het doorlopen van dezelfde ontwikkelingsstadia als normaal begaafde leerlingen. Rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van ZML-leerlingen kunnen voor hen dan ook dezelfde ondersteunende middelen ingezet worden als voor normaal begaafde leerlingen. Aangezien ZML-leerlingen echter eerder dan normaal begaafde leerlingen problemen kunnen ondervinden met het fonologisch bewustzijn en het fonologisch werkgeheugen dient de leesondersteuning zich met name hierop te richten. Het is belangrijk om voor een multisensoriële aanpak te kiezen waarbij vooral het visuele kanaal van de ZML-leerlingen benut wordt binnen een rijke leesomgeving. De ondersteunende middelen die gebruikt worden dienen in aansluiting op de leesmethode gehanteerd te worden. Hierbij is de leerkracht van cruciaal belang. De leerkracht dient eenduidige instructie te geven en voldoende tijd in te plannen voor het leesonderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersSt. Maartenschool te Nijmegen
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk