De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkgericht onderzoek naar kwaliteit veranderingsproces met betrekking tot het optimaliseren van het leesonderwijs in groep 3 van openbare basisschool het Festival.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Praktijkgericht onderzoek naar kwaliteit veranderingsproces met betrekking tot het optimaliseren van het leesonderwijs in groep 3 van openbare basisschool het Festival.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgericht onderzoek zijn de kwaliteit van de geïmplementeerde aanpassingen die zijn gedaan in 2011/2012 ten behoeve van een goed basisarrangementvoor het aanvankelijk lezen onderzocht. Daarnaast is de kwaliteit van het huidige aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 van openbare basisschool het Festival te Zwolleonderzocht. Aan dit onderzoek is meegewerkt door de leerkrachten van groep 3, 5 risicoleerlingen ten aanzien van het lezen, de directeur van de school, de interne begeleiders, de taalspecialist i.o. en de overige leerkrachten van de school. Dit onderzoek heeft plaats gevonden op verzoek van de directeur van de school.De Cito-toetsen op hetgebied van lezen en taal, die medio januari 2012 bij de leerlingen van groep 3 zijn afgenomen, lieten een terugval zien in de resultaten in vergelijking met de resultaten van deze leerlingen eind groep 2.Aan het begin van het schooljaar 2012-2013 is de opzet van het blokkenmodel voor aanvankelijk lezen, door de taalspecialist i.o., met de leerkrachten van groep 3 doorgenomen en besproken.In september 2013 is gestart met een veranderingsproces om de leesresultaten te verbeteren. Dit veranderingsproces heefttot nu toe nog geen voldoende resultaat laten zien.Wat betreft het veranderingsproces kan op basis van de onderzoeksresultaten worden geconcludeerd dat het veranderingsprocesniet aan de behoeften van de leerkrachten heeft voldaan (paragraaf 4.4.1).Er is met name te weinig tijd besteed aan het geven van feedback en begeleiding, aldus de leerkrachten. Onderzoek van Graczyk, Domitrovich, Small, & Zins (2006) enVan der Bruggen, (2007) onderschrijft dat wanneerhet ondersteuningssysteem ten behoeve van de verandering niet in ordeis,de kans dat een verandering succesvol wordt afgerond sterk afneemt. Wat betreft het aanbod van het blokkenmodel voor aanvankelijk lezen, zoals ontwikkeld door Houtveen, Smits & Brokamp (2012),kan worden geconcludeerd dat ditnietvolledig enop de juiste wijze de leerlingen is en wordt aangeboden. Essentiële onderdelen, duolezen en creatief schrijven,komen niet aan bod.Op basis van de literatuur, Vernooy (2007); Ahlers & Van de Mortel(2007) enHoutveen et al. (2012) kan worden gesteld dat er onvoldoende tijd wordt besteed in groep 3 aan het leesonderwijs (paragraaf 4.2.6).Wat betreft het klassenmanagement kan worden gesteld dat de mate van voorspelbaarheid voor de leerlingen veel minder groot is dan gewenst. Dit maakt dat iedere leerkracht een groot aantal ad hoc beslissingen per les moet nemen. In de literatuur wordt bevestigd door Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen (1989) en Marzano, Marzano, & Pickering, (2010) dat door veel keuzebeslissingen het leerrendement negatief wordt beïnvloed(paragraaf 4.2.3).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerBasisschool Het Festival, Zwolle.
Datum2013-06-07
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk