De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herfstkinderen...en de overgang naar groep 3

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Herfstkinderen...en de overgang naar groep 3

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van nieuwsgierigheid naar het onderwerp 'herfstkinderen en de overgang naar groep 3', gecombineerd met persoonlijke en professionele betrokkenheid bij het onderwerp. Het onderwerp spreekt de onderzoeker aan als intern begeleider, student én als moeder van een herfstkind. Het team van de school waar de onderzoeker werkzaam is staat achter de onderwerpkeuze van de onderzoeker, daar het vervroegd laten overgaan van herfstkinderen naar groep 3 binnen het passend onderwijs een belangrijk onderwerp is. De onderzoeker is de mening toegedaan dat alle leerlingen onderwijs moeten krijgen dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften. Deze behoeften kunnen losstaan van de leeftijd van een leerling of van de groep waarvan de leerling deel uitmaakt. Leerkrachten moeten differentiëren in lesstof, aanpak en instructie. Dit kan in de ogen van de onderzoeker alleen als er handelingsgericht wordt gewerkt: als er gekeken wordt naar de leerling in zijn geheel, vanuit een transactioneel kader (Pameijer & Van Beukering, 2009). De onderzoeker vindt dat bij herfstkinderen zorgvuldig en vanuit verschillende invalshoeken moet worden gekeken naar de ontwikkeling van de leerling, een herfstkind moet de kans krijgen zich te ontplooien met zo min mogelijk oponthoud, veroorzaakt door kalenderleeftijd. In hoofdstuk 5 komt de praktijktheorie van de onderzoeker nogmaals kort naar voren, verder zal de onderzoeker zich beperken tot het verwerken en interpreteren van data verkregen uit literatuur- en praktijkonderzoek, zonder beïnvloeding door persoonlijke theorieën.
Het onderzoeksonderwerp kent valkuilen en beperkingen. Informatie in de literatuur is veelal eenzijdig belicht en onvoldoende door wetenschappelijk onderzoek gestaafd. Bij verdere verdieping in de literatuur blijkt er toch beter onderschreven informatie te zijn die de onderzoeker voldoende handvatten geeft om als onderzoeksbasis te kunnen dienen. Gedwongen door beperkingen in tijd en mogelijkheden is dit onderzoek klein gebleven, doch wil de onderzoeker benadrukken dat zij zo objectief mogelijk gewerkt heeft aan het onderzoek. In het onderzoeksrapport vindt de lezer dus een zo objectief mogelijke weergave van het uitgevoerde onderzoek en de daaruit te trekken conclusies.
De resultaten van het onderzoek zijn echter bruikbaar, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten, daar de handreikingen die worden gegeven in hoofdstuk 5, de conclusie, schooloverstijgend te gebruiken zijn. Binnen de organisatie van de onderzoeker zal het rapport leiden tot optimalisering van het beleidsplan rondom de overgang van herfstkinderen naar groep 3. Voorts is dit onderzoek aanleiding tot het doen van verder onderzoek op dit gebied, hetgeen de onderzoeker graag zal doen als de gelegenheid daartoe zich voordoet.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk