De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Luister naar het kind

wat heeft de Caeciliaschool nodig om kindgesprekken te voeren in het kader van HGW?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Luister naar het kind

wat heeft de Caeciliaschool nodig om kindgesprekken te voeren in het kader van HGW?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor dit praktijkonderzoek is dat op de Caeciliaschool Handelingsgericht werken (HGW) geïmplementeerd wordt. Kindgesprekken zouden volgens de literatuur onderdeel uit moeten maken van HGW, maar deze gesprekken worden niet gehouden. Dit praktijkonderzoek is ondernomen met als doel te onderzoeken wat het team van de Caeciliaschool nodig heeft om in kindgesprekken de onderwijsbehoeften te verhelderen ter bevordering van het HGW. Om het kader te scheppen is eerst in de literatuur onderzocht wat wordt verstaan onder een kindgesprek. Tevens is theorie bestudeerd over de kenmerken van HGW en de onderwijsbehoeften en kindgesprekken in het kader van HGW. Daarnaast is gekeken naar kennis en vaardigheden die nodig zijn om met behulp van kindgesprekken onderwijsbehoeften te verhelderen. Ten laatste is in de literatuur onderzocht welke faciliteiten en begeleiding nodig zijn om kindgesprekken te implementeren en welke mogelijke belemmeringen er zijn.
Om de huidige situatie op de Caeciliaschool in kaart te brengen is een praktijkonderzoek gedaan, waarbij de leerkrachten (n=22) en het managementteam (MT) (n=4) aan de hand van een vragenlijst acht open vragen hebben beantwoord die corresponderen met de vragen aan de literatuur.
De relevante antwoorden zijn verwerkt in staafdiagrammen (zie hoofdstuk 4). Voor een volledig overzicht van de respons zijn tabellen toegevoegd (bijlage 1).
In de conclusie per onderzoeksvraag wordt de literatuur vergeleken met de praktijk. De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn dat team en MT binnen de Caeciliaschool onvoldoende op de hoogte zijn van de uitgangspunten van HGW en dat er geen uniform beeld is van onderwijsbehoeften, van kindgesprekken en van de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden.
Op grond daarvan wordt het MT aanbevolen om te zorgen voor kennisverwerving ten aanzien van de genoemde onderwerpen door het houden van studiedagen, het bespreken van HGW tijdens teamvergaderingen, uitreiken van literatuur, inschakeling van de IB-er en collegiale consultatie.
Daarnaast blijkt dat het team en het MT het belang van tijd voor implementatie van kindgesprekken, zoals genoemd in de literatuur, onderschrijven. Het verdient daarom aanbeveling om daar in het taakbeleid en het rooster rekening mee te houden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk