De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dromen zonder bedrog

psychomotorische observatie voor toetsing van realiteitszin bij schizofrenie patiënten met psychosen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dromen zonder bedrog

psychomotorische observatie voor toetsing van realiteitszin bij schizofrenie patiënten met psychosen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel om tot een evaluatief observatiemodel te komen voor toetsing van realiteitszin bij schizofrenie patiënten met psychosen. Hiervoor zijn observatie items verzameld uit de DSM-5 en bestaande meetinstrumenten die bruikbaar zijn bij psychomotorische therapie (PMT). Aanleiding hiertoe was dat in de praktijk blijkt dat realiteitszin verbetert, maar geen gebruiksvriendelijk en evaluatief instrument ingezet kan worden. Doel van het observatiemodel is om de mate van realiteitszin objectief meetbaar te maken op basis van de positieve symptomen. De 77 geselecteerde observatie items zijn aan een groep experts, middels de Delphi-methode (Baarda & De Goede, 2005), ter discussie gesteld. Het uiteindelijke resultaat is een observatiemodel bestaande uit 42 items die zijn onderverdeeld in wanen (5), hallucinaties (6), onsamenhangende spraak (2) en chaotisch gedrag (8). Alle observatie items zijn door 75% of meer relevant bevonden. Cruciale items zijn die met een 100% consensus. De DSM-5 biedt heldere en concrete items wat betreft de positieve symptomen en is daarmee een sterk handvat. In de Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie (Trimbos instituut, 2012) worden bij PMT thema’s genoemd die ook in het observatiemodel voorkomen. Echter, de verdeling onder de positieve symptomen en de mate van observeerbaarheid per item behoeft nog nader onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk