De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiden van leerlingen die uitvallen bij rekenen

een praktijkgericht onderzoek op de 1e Montessorischoll Houten: over het begeleiden van leerlingen die uitvallen bij rekenen binnen de Montessorivisie en het inzetten van groepsplannen hierbij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begeleiden van leerlingen die uitvallen bij rekenen

een praktijkgericht onderzoek op de 1e Montessorischoll Houten: over het begeleiden van leerlingen die uitvallen bij rekenen binnen de Montessorivisie en het inzetten van groepsplannen hierbij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkonderzoek is op de 1e Montessorischool Houten onderzoek gedaan naar het begeleiden van leerlingen die uitvallen bij rekenen. Daarbij is gekeken hoe de begeleiding van leerlingen die uitvallen past binnen de Montessorivisie en hoe groepsplannen hierbij ingezet kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd omdat gebleken is dat er binnen het team van de 1e Montessorischool Houten geen eenduidige lijn is op het gebied van rekenen. Groepsplannen voor spelling zijn op de school ingezet, maar leveren veel weerstand op bij de leerkrachten.
Het onderzoek richt zich op drie belangrijke rekenonderdelen: de Montessorivisie, het begeleiden van leerlingen die uitvallen en groepsplannen. Voor alle drie de onderdelen zijn onderzoeksvragen en deelvragen opgesteld. Eerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag wat verstaan wordt onder de Montessorivisie en hoe leerlingen die uitvallen bij rekenen begeleid kunnen worden binnen de Montessorivisie. Daarnaast is in de literatuur onderzocht wanneer precies gesproken kan worden van uitval bij rekenen en is gekeken wat wordt verstaan onder groepsplannen en hoe groepsplannen het beste ingezet kunnen worden binnen de Montessorivisie.
Naast het literatuuronderzoek is een onderzoek in de praktijk uitgevoerd. Er zijn vragenlijsten uitgezet bij leerkrachten, internbegeleiders (IB'ers) en het managementteam (MT). De vragenlijsten bestaan uit stellingen en open vragen. Een eerste belangrijke conclusie die na analyse van de vragenlijsten en het literatuuronderzoek naar voren komt , is dat leerkrachten door middel van Citogegevens bekijken welke leerlingen uitvallen bij rekenen. Leerkrachten bekijken op welk specifiek onderdeel de leerling uitvalt voordat er begeleiding wordt gegeven. Een tweede belangrijke conclusie is dat leerlingen die uitvallen bij rekenen voornamelijk individueel begeleid worden, terwijl uit de literatuur duidelijk wordt dat de rekenontwikkeling beter verloopt als leerlingen groepsinstructie krijgen waarbij interactie plaatsvindt (Nelissen, 2002). Een laatste belangrijke conclusie is dat er een eenduidig format nodig is voor het inzetten van groepsplannen voor rekenen. Naar aanleiding van de conclusies is een aanbeveling gedaan over hoe het team van de 1e Montessorischool leerlingen die uitvallen bij rekenen het beste kan begeleiden. Een tweede belangrijke aanbeveling is de ontwikkeling van een duidelijk stappenplan en een eenduidig format voor het maken en uitvoeren van groepsplannen voor rekenen waarbij IB'ers een belangrijke rol spelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Partners1e Montessorischool te Houten
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk