De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

OnderwijsRotonde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

OnderwijsRotonde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en context van het onderzoek
Veel onderwijsinstellingen denken na over het innoveren van het competentiegericht onderwijs. Zo ook op het ROC Landstede. Het gaat bij Landstede om de ontwikkeling van de talenten van ieder individu, op zodanige wijze, dat er een appèl wordt gedaan op het zelfstandige, sociale èn duurzame leren. Het traject waarmee Landstede dit wil realiseren noemen zij 'Talentvol ontwikkelen'. De uitdaging is om het innovatie proces te stimuleren en de onderwijsorganisatie dusdanig te construeren, dat innoveren als een creatief traject wordt ervaren van ontwikkeling en vernieuwing. Om die reden wordt er momenteel bij het landschap Onderwijs en Opvoeding volgens het concept-OnderwijsRotonde gewerkt. Het concept-OnderwijsRotonde is een onderwijsorganisatie model met een duidelijke structuur, waardoor minder regels noodzakelijk zijn. Kenmerkend zijn de roostering in timeslots en clustering van lesuren en vakken.
Onderzoeksvraag
Welke veranderingen in de roosters van docenten en studenten van opleiding Onderwijs & Opvoeding, locatie Harderwijk zijn waarneembaar na invoering van het concept OnderwijsRotonde?
Methode en respondenten
In de periode mei 2011 t/m mei 2012 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd op het ROC Landstede. Het onderzoek bestond uit een beschrijving van het concept-OnderwijsRotonde, zoals die is vormgegeven binnen het Landschap Onderwijs en Opvoeding. Er zijn diverse interviews gevoerd met teamleden en directie van het Landschap Onderwijs en Opvoeding Harderwijk en een evaluatief gesprek bij team Onderwijs en Opvoeding Zwolle. Verder is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het effect van de OnderwijsRotonde op het rooster van de docent en de student. Hiervoor zijn de roosters van drie opeenvolgende jaren met elkaar vergeleken, in combinatie met verzuimcijfers en formatie inzet.
Conclusies
De kenmerken van de OnderwijsRotonde worden herkend en zijn terug te zien in de praktijk. Er kan een betere afstemming komen van de programmering en de inhoud van de vakken. Er wordt efficiënt gewerkt, er is meer samenwerking, maar de communicatie gaat niet vanzelf. Met betrekking tot het effect van de OnderwijsRotonde op het rooster van de docent en de student kan worden geconcludeerd dat het rooster verandert. De lesgebonden uren zijn geclusterd en er wordt efficiënter geroosterd. Roosters worden geprogrammeerd zonder tussenuren. De docent heeft minder lesgebonden uren en krijgt meer ruimte voor team- en taakuren. In de uitvoering wordt geconstateerd, dat het een positieve invloed heeft op het reduceren van lesuitval. Er is minder ziekteverzuim van de docent, geen lesuitval en meer continuïteit van lessen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersROC Landstede, opleiding Onderwijs & Opvoeding, locatie Harderwijk
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk