De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectief spellingonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectief spellingonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het verslag van een praktijkgericht onderzoek. Doel van dit onderzoek is: het geven van aanbevelingen voor het optimaliseren van de resultaten op de Cito Spelling van groep 4 tot en met groep 8 op basisschool 'd Oosterkim in Schoorl. Dit onderzoek is in het kader van de opleiding Master Special Educational Needs, leerroute Taal- en dyslexiespecialist uitgevoerd.
De centrale vraagstelling die door middel van dit praktijkgerichte onderzoek wordt beantwoord is:
Wat zijn de oorzaken van de tegenvallende resultaten op de Cito Spelling 2012 in groep 4 tot en met 8 van basisschool 'd Oosterkim en hoe kunnen we de resultaten op de Cito Spelling optimaliseren?
Uit dit onderzoek is gebleken dat de door de school gebruikte methode voor spelling niet geheel aansluit bij de spellingontwikkeling van kinderen. Daarnaast ontbreekt het bij de methode behorende softwareprogramma. In de schoolpraktijk missen een aantal kenmerken van effectief spellingonderwijs. Deze kenmerken hebben met name betrekking op: het klassenmanagement, de instructie, het verruimen van de mogelijkheden tot transfer van het geleerde, het analyseren van het werk van leerlingen en de toetsgegevens én de aansluiting op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In hoofdstuk 5 worden aanpassingen voorgesteld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersBasisschool 'd Oosterkim te Schoorl
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk