De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Normatieve professionalisering en de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via PABO

Rechten:

Normatieve professionalisering en de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via PABO

Rechten:

Samenvatting

Inleiding: In dit onderzoek komt naar voren op welke wijze normatieve professionalisering een plek krijgt binnen de opleiding voor vakbekwaam bewegingsonderwijs aan de Marnix Academie, een opleiding tot leraar basisonderwijs. Het lijkt van belang dat studenten in hun handelen naast expertise ook engagement inzetten tijdens de lessen bewegingsonderwijs. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: “Op welke wijze is in het huidige onderwijs van ‘de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo’ op de Marnix Academie aandacht voor normatieve professionalisering van toekomstige specialisten bewegingsonderwijs, in welke mate wordt dit herkend door studenten en op welke wijze geven zij daar vorm aan in hun handelen?” Kwalitatieve onderzoeksmethode: Semigestructureerde interviews met gebruik van videobeelden uit de eigen lespraktijk van elf studenten zijn gebruikt om data te verzamelen over het handelen en denken van studenten als vakbekwaam specialist bewegingsonderwijs. Aanvullende data over de rol van normatieve professionalisering binnen de opleiding is verzameld door middel van een documentenanalyse. Resultaten: Engagement is voor studenten een onbekend begrip, taal geven aan engagement werd makkelijker door deze te verbinden aan een betekenisvolle relatie. Alle elf studenten zijn van mening dat een betekenisvolle relatie tussen de leraar en de kinderen van belang is. De voorbeelden die studenten noemen uit de eigen lespraktijk, maken duidelijk dat studenten inzien dat engagement naast expertise een voorwaarde is om een goede les bewegingsonderwijs te kunnen geven. Plezier en enthousiasme voor het bewegen blijkt een belangrijk element in het lesgeven van deze studenten, toch komt uit de documentenanalyse naar voren dat plezier in bewegen binnen de opleiding minimaal beschreven is. Conclusie en aanbeveling: In dit onderzoek is meerdere malen naar voren gekomen dat studenten het belang van engagement naast expertise inzien en waarderen. Zonder engagement is het volgens de studenten uit dit onderzoek niet mogelijk een goede les bewegingsonderwijs te geven. Aanbevelingen richten zich op een intensivering in het curriculum voor de waarde van een betekenisvolle relatie naast kennis en vaardigheden, het ontwikkelen van een meer praktijkgerichte taal en het zichtbaar maken van het belang van plezier en enthousiasme voor bewegen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Physical Education & Sport Pedagogy
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerMarnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs te Utrecht
Datum2017-01-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk