De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Woord in zicht : praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Woord in zicht : praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Woordenschat is een belangrijke basis voor de taalontwikkeling van kinderen.
De woordenschatresultaten op OBS Pantarijn zijn dermate zwak dat er verder naar gekeken diende te worden. De basis voor dit praktijkonderzoek is de huidige manier van werken met de taalmethode Taalverhaal, waarin het woordenschatonderwijs verweven zit, en een kleine verandering in de didactiek, waarbij de woorden meer en vaker worden aangeboden.
Het onderzoek start met theorie rondom de woordenschatontwikkeling en woordenschatonderwijs. Deze theorie wordt daarna gekoppeld aan de onderzoeksvragen. Deze hebben betrekking op de huidige manier van werken met de methode Taalverhaal, het uitgebreider, meer thematisch aanbieden van de woorden uit de methode Taalverhaal en op de leerkrachtervaringen op bovengenoemde gebieden.
In de onderwijspraktijk is daarna in een aantal klassen onderzoek gedaan met een aanpassing in de methode Taalverhaal. De nieuwe woorden zijn uitgebreider aangeboden. Ze zijn meer en vaker aan bod gekomen door middel van een uitgebreidere uitleg over de woorden en consolideeroefeningen als spelletjes.
Uiteindelijk zal naar voren komen dat bovenstaande manier van werken een positief effect heeft gehad. Zowel de resultaten van de methodetoetsen als van de onderzoekstoetsen en de leerkracht- en leerlingervaringen met het werken op de deze manier zijn positief.
Het onderzoek zal eindigen met aandachtspunten die vanuit de discussie naar voren zijn gekomen. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn de duur van de interventie, evalueergesprekken met alle leerkrachten en het bijhouden van bijvoorbeeld een logboek. Met deze punten kan rekening gehouden worden wanneer er een vervolgonderzoek zal plaatsvinden
Tot slot zal de school aanbevolen worden om met het thematisch werken door te gaan in alle groepen die gebruik maken van de methode Taalverhaal.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk