De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sprint plus: een extra kans : Een onderzoek naar de implementatie en de effecten van tekst-naar-spraaksoftware bij het voorlezen van toetsen in het voortgezet onderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sprint plus: een extra kans : Een onderzoek naar de implementatie en de effecten van tekst-naar-spraaksoftware bij het voorlezen van toetsen in het voortgezet onderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dyslexie is volgens de literatuur een stoornis die een normale educatieve ontwikkeling ernstig kan belemmeren en vaak tot problemen met werkhouding en motivatie leidt.
In het voortgezet onderwijs wordt een toenemend beroep gedaan op de lees -, spelling en studievaardigheden van de leerlingen.
Met de komst van Technische maatjes bij dyslexie (Smeets & Kleijnen, 2008) is het fundament gelegd voor een krachtige aanpak door computerhulpmiddelen te geven aan leerlingen met dyslexie om ze zo in staat te stellen volwaardiger aan het onderwijs deel te nemen en te laten functioneren op hun eigen niveau.
Het inzetten van deze ICT-middelen kent meerdere voordelen. Ten eerste wordt de zwakke technische leesvaardigheid door geavanceerde dyslexiesoftware gecompenseerd. Daarnaast biedt het ondersteuning bij tekstbegrip, spellen en schrijven. Tenslotte helpt het bij het studeren.
Wel is het hierbij absoluut noodzakelijk dat de implementatie van sprint Plus goed is ingebed in de onderwijszorgvisie, het integrale schoolbeleid en de missie van de school zodat de invoering zo vlekkeloos mogelijk verloopt.
Daarom is in maart 2011 een pilotgroep van 12 leerlingen gestart. De leerlingen die hieraan meedoen kunnen voor alle toetsen een laptop aanvragen om hun toets voor te laten lezen door middel van het tekst-naar-spraakprogramma Sprint Plus. Ze dienen hiervoor zelf een aanvraag in bij de docent en reserveren een laptop. De eerste reacties zijn enthousiast. De meeste leerlingen vinden dat Sprint Plus een positieve invloed heeft op de prestaties bij het technisch/begrijpend lezen, de moderne vreemde talen maar ook op snelheid, zelfvertrouwen, stemming en concentratie.
Hoewel de eerste bevindingen positief zijn, komt uit dit onderzoek ook naar voren dat er ook nog veel moet gebeuren om tot een goede implementatie te komen.
Docenten moeten enthousiast gemaakt worden zodat zij een stimulerende en sturende factor kunnen zijn.
Ook zullen de dyslexiecoördinator en de ICT- afdeling gefaciliteerd moeten worden, zodat de implementatie van Sprint Plus niet wordt gehinderd door technische problemen, een tekort aan facilitering en gebrek aan kennis en vaardigheden bij docenten

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk