De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het kan niet duidelijk genoeg!

voorspelbaarheid op de basisschool voor leerlingen met een ASS.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het kan niet duidelijk genoeg!

voorspelbaarheid op de basisschool voor leerlingen met een ASS.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voorspelbaarheid is een onderwijsbehoefte van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Dat wil zeggen een gestructureerde pedagogische en didactische benadering op vier niveaus:
- Structuur in de tijd
- Structuur in de ruimte
- Structuur in de activiteit
- Structuur in de persoon (Stavenga, 1999, zoals geciteerd in Van Doorn & Stavenga, 2001).

In dit onderzoek wordt de huidige situatie op gebied van voorspelbaarheid op kbs De Vijf-er onderzocht, om vast te stellen of leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum goed kunnen functioneren op kbs De Vijf-er.
Door middel van een literatuurstudie, observaties in klassen, het afnemen van vragenlijsten bij ouders, leerlingen en leerkrachten, het bekijken van methodes en de inrichting van de klaslokalen is een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen en tenslotte op de centrale vraagstelling:
‘Op welke wijze wordt er op kbs De Vijf-er (locatie groepen 5-8) voldaan aan de onderwijsbehoefte voorspelbaarheid van leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS)?’
Op veel gebieden zorgt kbs De Vijf-er voor voorspelbaarheid voor haar leerlingen. Maar op alle vier de niveaus van structuur zijn er ook verbeterpunten, deze staan beschreven in dit onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
PartnerKatholieke basisschool De Vijf-er, Deventer
Datum2013-06-05
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk