De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie van de 21st century skills

Rechten:

Implementatie van de 21st century skills

Rechten:

Samenvatting

De wereld om ons heen verandert. Steeds vaker is te zien hoe geleidelijk ICT onderdeel van ons leven wordt. Dit proces is eveneens gaande binnen het onderwijs. Om leerlingen bewust ICT toe te laten passen in het onderwijs zijn de 21st century skills in het leven geroepen. Een pallet aan vaardigheden die de leerling van de 21ste eeuw moet kunnen toepassen en beheersen in de toekomst. Om de leerlingen te kunnen voorzien van deze skills dienen docenten al begaan te zijn met deze 21st century skills.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de vaardigheden die docenten al toepassen tijdens hun les en welke vaardigheden niet zozeer worden toegepast en hoe ICT het eventuele hiaat kan dichten. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Welke 21st century skills worden binnen de lespraktijk van school X nog niet aangeboden en hoe kan het gebruik van ICT deze hiaten dichten?’’
Hierbij zijn de 21st century skills het overkoepelend concept voor kennis, vaardigheden en disposities die mensen moeten bezitten om bij te kunnen dragen aan de kennismaatschappij (Voogt & Pareja Roblin, 2010) en is ICT informatie en communicatie technologie (Voogt e.a., 2010).
Om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is een digitale enquête, via Google Forms onder docenten van school X verspreid. De respondenten geven of les in praktijkvakken of in algemeen vormende onderwijs vakken. Uit de enquête bleek dat veel docenten van school X nog weinig ICT integreren in hun onderwijs of weet hoe dit mogelijk is gezien de faciliteiten en de mogelijkheden die school X te bieden heeft nog te beperkt zijn.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om de leerlingen meer met ICT te laten werken tijdens de les om ze op die manier te kunnen voorbereiden op de 21ste eeuw. Een eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de effecten van de door de docenten aangeleerde 21st century skills.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Geschiedenis
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
Datum2016-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk