De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het ideaal van iedere groepsleerkracht is om van alle leerlingen in zijn groep intrinsiek
gemotiveerde lezers te maken. Leestechniek, leesbegrip en leesplezier zijn begrippen, die daarbij
een belangrijke rol spelen.
Dit onderzoek heeft tot doel te achterhalen of er aanpassingen in de leesomgeving op de
Gabriëlschool- West zijn te realiseren, die er toe kunnen bijdragen dat meer leerlingen en met name
leeszwakke leerlingen gemotiveerd raken om te gaan lezen.
Hiervoor wordt eerst in kaart gebracht welke verschillen er bestaan in leesmotivatie tussen de
leerlingen in de groepen 3, 4 en 5 van de Gabriëlschool -West in Delft en hoe deze verschillen zijn te
verklaren . Vervolgens wordt de huidige leesomgeving vergeleken met de kenmerken van een
motiverende leesomgeving vanuit de literatuur.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het klassikaal afnemen van vragenlijsten aan de leerlingen uit
de groepen 3, 4 en 5 van de . Aan leerkrachten van de groepen 3, 4 en 5
en de intern begeleider worden eveneens vragen gesteld. Door de antwoorden te vergelijken met de
literatuur zullen er conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerGabriëlschool -West in Delft
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk