De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimaal rendement

door differentiatie in combinatiegroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimaal rendement

door differentiatie in combinatiegroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het primair onderwijs wordt van scholen verwacht dat zij passend onderwijs bieden. Passend
onderwijs betekent het aanbieden van onderwijs op maat voor iedere leerling. Tegemoet komen aan
de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen. Differentiatie is een vorm waarmee onderwijs
op maat tot stand kan komen. De vraag is echter welke vorm van differentiatie past bij een school en
de leerlingen. Iedere school heeft zijn eigen samenstelling. Een school met enkele groepen zal anders
differentiëren dan een school met combinatiegroepen.
In dit onderzoek werd onderzocht welke manier van differentiatie mogelijk is in een combinatieklas
van drie groepen, zodat dit aansluit bij de onderwijsbehoeften van en verschillen tussen leerlingen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de leerkrachten op c.b.s. de fjouwerHoeke in de
combinatieklas tegen te weinig tijd voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aanlopen, het
vrij maken van deze tijd vraagt een duidelijke planning en een strak klassenmanagement. Juist deze
aspecten ervaren de leerkrachten als negatief.
Vanuit de literatuur wordt een vorm van differentiatie aangereikt die het combineren van
jaargroepen of vakken in een combinatieklas mogelijk maakt. Door gebruik te maken van deze
organisatievormen ontstaat de mogelijkheid om extra tijd te creëren voor leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte. De attitude en vaardigheden waarover een leerkracht moet
beschikken zijn bij de interne leerkrachten aanwezig. Of er draagvlak is voor deze manier van werken
in een combinatieklas op c.b.s. de fjouwerHoeke is nog niet onderzocht.
Van hieruit wordt aanbevolen om op schoolniveau deze manier van werken toe te lichten en
hiervoor draagvlak te creëren. Om tot deze manier van werken te komen kan het begeleidingstraject
'Kansrijke combinatiegroepen' gebruikt worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk