De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van verscheidenheid naar eensgezindheid

zelfstandig werken onder de loep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van verscheidenheid naar eensgezindheid

zelfstandig werken onder de loep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

“Op welke wijze kan het zelfstandig werken georganiseerd worden op CBS “It Finster”, zodat er een duidelijke doorgaande lijn binnen de school aanwezig is en het voor de leerkrachten en de leerlingen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht” is de centrale vraag waarop dit onderzoek een aantal antwoorden geeft.

In eerste instantie is een theoretisch kader geschreven, waarin de aspecten die met zelfstandig werken te maken hebben verder worden uitgekristalliseerd.
Aansluitend zijn er instrumenten ontwikkeld, om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken wat betreft zelfstandig werken is en in hoeverre gemaakte afspraken uit het verleden worden gehanteerd.

Opvallend is dat ondanks het bestaande document ten aanzien van zelfstandig werken, de vastgelegde afspraken niet eenduidig worden uitgevoerd. Wel blijkt uit het onderzoek dat er een grote behoefte is aan het herijken van bestaande afspraken en het creëren van een doorgaande lijn.

De resultaten van zowel het onderzoek als de instrumenten worden ter beschikking gesteld aan CBS “It Finster”, zodat met ingang van volgend schooljaar daadwerkelijk een start kan worden gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe visie op zelfstandig werken en het vastleggen van borgingsafspraken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnersHogeschool Windesheim
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk