De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een fenomenografisch onderzoek naar leerconcepties van Academie Theologie docenten aan de Christelijke Hogeschool Ede

Een fenomenografisch onderzoek naar leerconcepties van Academie Theologie docenten aan de Christelijke Hogeschool Ede

Samenvatting

Vanaf september 2016 biedt de Christelijke Hogeschool Ede vernieuwde, flexibele en vraaggerichte opleidingstrajecten aan voor volwassenen. Dit vraagt om een verandering van zowel de organisatiestructuur als de onderwijsactiviteiten, zoals colleges, toetsing, didactiek en het curriculum. Ook is er sprake van een verandering die minder zichtbaar is, de overtuiging over leren. Deze is bij het nieuwe deeltijdonderwijs impliciet constructivistisch van aard. In dit onderzoek is gekeken of het beoogde constructivistische leren van het nieuwe curriculum strookt met de overtuigingen van leren van het docententeam van de lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. Van Rossum en Hamer (2010) hebben zes verschillende manieren onderscheiden waarop er naar leren wordt gekeken, drie daarvan zijn meer constructief van aard en drie zijn meer reproductief. Van deze indeling is in dit onderzoek gebruik gemaakt om in kaart te brengen hoe er over leren wordt gedacht. De uitkomst van dit onderzoek is dat alle onderzochte docenten op een meer constructiegerichte manier naar leren kijken en dat komt overeen met het beoogde leren van het nieuwe deeltijdonderwijsontwerp. Dit onderzoek heeft overtuigingen over leren geëxpliciteerd, de aanbeveling is om dit verhelderde beeld op leren te gebruiken als spiegel voor onderwijsactiviteiten.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Christelijke Hogeschool Ede
Datum2017-05-31
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk