De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het stimuleren van samenwerking tussen studenten, middels samenwerkend leren

Het stimuleren van samenwerking tussen studenten, middels samenwerkend leren

Samenvatting

In de snel veranderende samenleving wordt er van werknemers verwacht dat zij naast hoogwaardige kennis ook beschikken over generieke vaardigheden. Deze vaardigheden worden aangeduid als de 21e eeuwse vaardigheden. Het Graafschap College heeft als speerpunt dat deze in alle opleidingen worden aangeboden. Eén van deze vaardigheden is “samenwerken”. Tijdens de opleiding Pedagogisch Werk Jeugdzorg worden de studenten hierin geschoold door de didactische methode samenwerkend leren. Hierbij voeren groepjes studenten taken uit, onder begeleiding van een docent, gericht op het behalen van een gemeenschappelijk doel. Uit vooronderzoek is gebleken dat studenten vermijdingsgedrag vertonen met betrekking tot samenwerken en liever individueel werken. Hierdoor oefenen zij hun samenwerkingsvaardigheden onvoldoende. Door het ontwerpen van een project volgens de principes van samenwerkend leren, was de verwachting dat de studenten zouden gaan samenwerken en hun samenwerkingsvaardigheden zouden oefenen. Door een formatief evaluatieonderzoek van dit ontwerp werd de invloed van samenwerkend leren op de samenwerking tussen derdejaars studenten onderzocht. Twee klassen (n=34) volgden gedurende tien weken het project “Out of Achterhoek”. De mate van samenwerking van de studenten in groepen werd tijdens het project gemeten met observatielijsten. De ervaringen van de studenten met betrekking tot samenwerkend leren werden naderhand gemeten door een enquête. De kwantitatieve resultaten werden geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek suggereren een positieve invloed van het ontwerp op het stimuleren van de samenwerking tussen studenten. Vervolgonderzoek is nodig om de generaliseerbaarheid van deze verkregen resultaten te toetsen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
ROC Graafschap College
Datum2017-06-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk