De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Integrale opdracht en het inzetten van boundary crossing leermechanismen

een onderzoek in het mbo

Open access

Integrale opdracht en het inzetten van boundary crossing leermechanismen

een onderzoek in het mbo

Open access

Samenvatting

Om beter aan te sluiten bij de maatschappelijke veranderingen en studenten beter voor te bereiden op hun professionele toekomst, heeft Zone.college een nieuw curriculum gebouwd. Hierbij wordt gewerkt met authentieke, integrale opdrachten (IO’s). Tijdens een IO staat een beroepsprobleem centraal dat studenten voor een opdrachtgever uit de (hippische sector) gaan oplossen. Dit proces vraagt om het overbruggen van grenzen in de samenwerking, boundary crossing. Tijdens dit proces kan men vier leermechanismen onderscheiden: identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie. In dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe en in welke mate studenten de leermechanismen inzetten tijdens de IO. Vijftien tweedejaars studenten scoorden zichzelf drie keer in een rubric, waarna een semigestructureerd groepsinterview afgenomen werd. Vervolgens is een semigestructureerd interview met opdrachtgevers afgenomen. Dit onderzoek laat zien dat studenten tijdens het werken aan de IO alle leermechanismen inzetten en dat de mate waarin zij dit doen toeneemt. De inzet van leermechanismen kan gestimuleerd worden, door coaching van studenten in te richten op het proces tijdens de uitvoering van de IO. Daarnaast zal het aanscherpen van doelen en de eindbeoordeling bijdragen aan het leerrendement. Verder onderzoek naar de plek van boundary crossing in het curriculum van de (hippische) opleidingen en Zone.college wordt aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Zone.College
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk