De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stimuleren van creatief vermogen bij vmbo-leerlingen in projectonderwijs

Stimuleren van creatief vermogen bij vmbo-leerlingen in projectonderwijs

Samenvatting

Onze omgeving is continue in beweging met telkens nieuwe uitdagingen die vragen om creatieve oplossingen. Het vermogen tot creativiteit is onmisbaar voor de toekomstige werknemer of ondernemer. Corebusiness van onderwijs is jongeren voorbereiden op de toekomst. Projectonderwijs is een goede methode hiertoe. Op vmbo-Steenspil, waar dit praktijkonderzoek plaatsvond, zijn vraagstukken afkomstig uit het bedrijfsleven. Leerlingen komen in projectteams tot een oplossing. De idee-fase, het moment waar leerlingen hun oplossingsrichting bepalen, is essentieel. Binnen Steenspil vreesde docenten dat leerlingen niet in staat zijn om tot veel creatieve oplossingen te komen. Vooronderzoek bevestigde dat creativiteit voor de derdejaars vmbo-leerlingengeen vanzelfsprekendheid is. Dit onderzoek richt zich vanuit leerlingperspectief op de vraag wat leerlingen in hun beleving nodig achten in de idee-fase. Elf leerlingenprojecten-teams zijn middels groepsinterviews bevraagd op zeven componenten van creatief vermogen. De uitkomst behelst een grote variëteit ten aanzien wat leerlingen nodig achten, waaronder: sturing, met name op het gebied van instructie, en autonomie,op het gebied van zelf teamsamenstelling en oplossing bepalen. Belangrijke aspecten zijn: een ‘behapbare’ uitdaging, aanmoediging, rustige werkruimte, inspirerende bedrijfsbezoeken, meer tijd en, met name, meer vertrouwen. Tevens blijkt dat leerlingen tijdens het divergeren, al bezig te zijn met convergeeroverwegingen. Zowel de docent als de opdrachtgever spelen binnen de verschillende facetten een cruciale rol.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
ROC West Brabant / CurioVestiging vmbo Steenspil
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk