De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Video Intervisie Peer coaching door HBO docenten gericht opverbetering van de coachende rol tijdens vakinhoudelijke begeleidingsbijeenkomsten

Video Intervisie Peer coaching door HBO docenten gericht opverbetering van de coachende rol tijdens vakinhoudelijke begeleidingsbijeenkomsten

Samenvatting

Bij de opleiding Toegepaste Biologie van de Hogere Agrarische School in Den Bosch wordt, als onderdeel van projectonderwijs, door studenten in groepjes van drie tot vier personen aan projecten gewerkt gedurende een periode van zes tot twaalf maanden in opdracht van een externe organisatie. Tijdens vakinhoudelijke begeleidingsbijeenkomsten begeleidt een docent in de coachende rol vanuit de opleiding één of meerdere groepen studenten op inhoud en proces van een project. Onder een coachende rol wordt hier verstaan: het stimuleren van studenten actief te leren en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces (Scager & Thoolen, 2006). Het professionaliseringstraject dat werd ontwikkeld is gebaseerd op Video Intervisie Peer coaching (VIP, Jeninga, 2003) en drie docenten van HAS Hogeschool in Den Bosch hebben deelgenomen. In deze thesis wordt een actieonderzoek beschreven naar dit professionaliseringstraject gericht op verbetering van de coachende rol van docenten tijdens vakinhoudelijke begeleidingsbijeenkomsten met studenten. De volgende vraag is onderzocht: “Hoe draagt professionalisering gebaseerd op Video Intervisie Peer coaching volgens docenten bij aan het komen tot verbeteracties in de coachende rol tijdens vakinhoudelijkebegeleidingsbijeenkomsten?” Docenten hebben video-opnames van vakinhoudelijke begeleidingsbijeenkomsten gebruikt om tot verbeteracties te komen in de coachende rol. Ze hebben gereflecteerd op hun eigen gedrag en met behulp van feedback van andere docenten enpeers verbeteracties ontwikkeld en uitgevoerd. Vervolgens zijn nieuwe video-opnames van vakinhoudelijke begeleidingsbijeenkomsten gebruikt om te reflecteren op het veranderde gedrag en de verbeteracties. Daarnaast hebben docenten gereflecteerd op het professionaliseringstraject zelf. Voor de analyse is gebruik gemaakt van video-opnames, vragenlijsten, verbeterplannen en interviews. Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van eigen video-opnames en feedback van peers volgens docenten de meest waardevolle onderdelen van dit professionaliseringstraject zijn. Geconcludeerd wordt dat door het gebruik van eigen video-opnames en feedback van peers reflectie wordt gestimuleerd op het eigen gedrag en dat dit de belangrijkste bijdrage is aan het komen tot verbeteracties in de coachende rol bijvakinhoudelijke begeleidingsbijeenkomsten.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerStoas Wageningen Vilentum Hogeschool
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk