De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het aflezen van emoties bij paarden en honden door de Nederlandse burger

Open access

Het aflezen van emoties bij paarden en honden door de Nederlandse burger

Open access

Samenvatting

Honden en paarden worden door hun sociale eigenschappen en vermogen om emoties af te lezen steeds vaker professioneel ingezet, zoals in de zorg of opsporing, waardoor het welzijn steeds meer aandacht krijgt. Voor het waarborgen van het welzijn is het belangrijk dat men kennis heeft over hoe het dier zich voelt en hoe dit afgelezen kan worden. Echter, het aflezen van emoties bij honden en paarden wordt door mensen bekend verondersteld terwijl dit in het onderzoek minder aandacht heeft gehad. Er zijn tot op heden onderzoeken geweest die gebruik hebben gemaakt van één bepaald ras of zelfs alleen maar één dier. Hierdoor is er in deze studies alleen maar wat gezegd over dat specifieke ras (of dier). Daarnaast is er nog niet bekend wat de invloed is van belangrijke factoren, zoals houding, achtergrond en ervaring van de Nederlandse burger. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de kennis is van de Nederlandse burger over het aflezen van emoties bij honden en paarden. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: “In welke mate dragen factoren als achtergrond, houding of persoonlijke ervaring van de Nederlandse burger bij aan het succesvol aflezen van een bepaalde emoties bij honden & paarden?” Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn er vier deelvragen geformuleerd. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die online is verspreid onder de Nederlandse burger. De respondenten hebben als eerste algemene vragen en stellingen beantwoord en daarna foto’s beoordeeld per diersoort. Uit de resultaten werd een patroon gezien, waarbij hond makkelijker af te lezen en dat de positieve emoties makkelijker werden herkend. Verder bleek dat vrouwen significant beter waren in het herkennen van emoties en zijn er significante verschillen te zien in de leeftijdscategorieën. Daarnaast werd er teruggezien dat mensen die een hond en/of paard bezitten significant beter zijn in het herkennen van emoties. Ook werden er significante verschillen teruggevonden wanneer de Nederlandse burger professioneel werkt of had gewerkt met hond en/of paard. Dit duidt er dus op dat bepaalde achtergrondfactoren en ervaring invloed hebben op het herkennen van emoties bij honden en paarden. Op basis hiervan wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen met meer respondenten. Wat hierbij belangrijk is, is om een interobserver reliability op te stellen professionals. Eventueel kan het vervolgonderzoek zich meer richten in hoeverre de Nederlandse burger positieve en negatieve emoties kan aflezen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2020-08-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk