De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Computer Self-Efficacy van MBO docenten cluster gezondheidzorg en welzijn

Computer Self-Efficacy van MBO docenten cluster gezondheidzorg en welzijn

Samenvatting

Technologie speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg en welzijn. Docenten van MBO Amersfoort cluster gezondheidszorg en welzijn zijn belangrijk in het aanleren van digitale vaardigheden aan toekomstige beroepsprofessionals. Het geloof in eigen kunnen (computer self-efficacy) van de docent zelf speelt een rol in het gebruik van nieuwe technologie. Dit beschrijvende onderzoek heeft een enquête uitgezet om de totale computer self-efficacy (CSE), interne CSE en externe CSE te meten op twee meetmomenten. Vervolgens zijn er interviews afgenomen om meer inzicht te krijgen in de bevorderende professionaliseringsactiviteiten voor CSE. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat docenten een redelijk lage inschatting hebben van hun CSE. Met name het geloof in eigen kunnen als zij zelfstandig een computergerelateerde taak moeten voltooien (interne CSE) is gemiddeld onvoldoende. De oudste leeftijdsgroep lijkt zichzelf in meting twee overwegend lager in te schatten dan alle andere leeftijdsgroepen. Docenten geven collega, digicoach en handleiding aan als meest bevorderende professionaliseringsactiviteiten. Belangrijke kenmerken van deze professionaliseringsactiviteiten zijn toegankelijk, direct beschikbaar en overzichtelijk, doorzoekbaar, hervindbaar. Toekomstig ontwerp of inzet van professionaliseringsactiviteiten dienen deze gegevens mee te nemen voor een goede afstemming om CSE te bevorderen voor het gebruik van nieuwe technologie in het belang van de toekomstige beroepsprofessional.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
MBO Amersfoort
Datum2020-09-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk