De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Blood NEFA waarden uit melk

onderzoek naar de betrouwbaarheid in de praktijk

Blood NEFA waarden uit melk

onderzoek naar de betrouwbaarheid in de praktijk

Samenvatting

Slepende melkziekte is een nog altijd veel voorkomend bedrijfsprobleem in de melkveehouderij. De reden dat slepende melkziekte nog zo veel voorkomt ligt bij het onvoldoende voorkomen van risicofactoren die een negatieve energiebalans in de hand werken. Daarnaast is niet alle slepende melkziekte klinisch, met als gevolg een late diagnose waarbij melkverliezen relatief ongemerkt kunnen optreden. Dit heeft vervolgens negatieve gevolgen voor de melkopbrengsten van het bedrijf. Slepende melkziekte, ook wel Ketose genoemd, komt vooral aan het begin van de lactatie voor bij melkkoeien. Sinds eind 2019 stelt de Vereniging Veehouderijbelangen Veluwe IJsselstreek (VVB Veluwe IJsselstreek) voor alle leden kengetallen met betrekking tot slepende melkziekte beschikbaar. Deze kengetallen zijn de Blood NEFA waarde en de DeNovo, voorspellende waardes die gebaseerd zijn op een Amerikaans model. Hoewel het model al geruime tijd gebruikt wordt in Amerika, is het nog maar kort in gebruik in Nederland. Het is dus voor zowel veehouders als voor bedrijven die dit model aanbieden, erg interessant om te weten te komen of de voorspelde verwachting voor slepende melkziekte, overeenkomt met de praktijksituatie bij het betreffende dier.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
DGC Boven-Veluwe
Datum2020-09-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk