De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarde(n)-volle momenten

inzichten van de normatieve professional voor de klas in team Pedagogisch Werk, Albeda

Open access

Waarde(n)-volle momenten

inzichten van de normatieve professional voor de klas in team Pedagogisch Werk, Albeda

Open access

Samenvatting

Docenten worden iedere dag geconfronteerd met dilemma’s in hun lespraktijk waarbij ze, individueel of samen in het docententeam, moeten oordelen en handelen wat gezien de specifieke situatie, voor de student wenselijk is. Het bepalen van wat wenselijk is, hangt samen met de waarden van de docent en die in en met het onderwijs worden nagestreefd. Met het verlangen om dieper te reflecteren op hun normatief handelen, hebben acht docenten van de opleiding Pedagogisch Werk van Albeda deelgenomen aan het leertraject Waarden. Tijdens dit leertraject zijn de deelnemers in dialoog met elkaar op zoek gegaan naar onderliggende waarden en hun onderwijspedagogische visie. Waarden komen tot uitdrukking in lessituaties waarbij verschillende handelingsalternatieven mogelijk zijn. Dit praktijkonderzoek geeft een beeld van de inzichten die tijdens het leertraject zijn verkregen en richt zich op waardevolle momenten in de lespraktijk, de visie van de docent en de inzichten die verkregen zijn tijdens de dialoog met collega-docenten. Er kan geconcludeerd worden dat de deelnemers momenten waar Hoe-dilemma’s aan ten grondslag liggen identificeren als waardevol. Wanneer de deelnemers hun keuze over een situatie uit de lespraktijk legitimeren, spreken zij vooral in termen met betrekking tot de persoonsvormende visie van de docent. De deelnemers zijn zich gedurende het leertraject meer bewust geworden van hun eigen normatieve overtuigingen en zij hebben daarbij meerdere inzichten opgedaan zoals over de relatie tussen hun eigen biografie en hun handelen in de lespraktijk.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Albeda College
Datum2023-06-10
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk