De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het PreSchool@HealthyWeight project : De relatie tussen Body Mass Index en motorische ontwikkeling bij kinderen van drie jaar

Open access

Het PreSchool@HealthyWeight project : De relatie tussen Body Mass Index en motorische ontwikkeling bij kinderen van drie jaar

Open access

Samenvatting

Achtergrond: Uit een rapport van de gemeente Amsterdam bleek dat in het stadsdeel Nieuw-West de prevalentie van overgewicht 18,7% is. Hiermee staat dit stadsdeel op de tweede plaats in prevalentie van overgewicht in Amsterdam. Motoriek is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Uit sommige onderzoeken bleek dat Body Mass Index (BMI) een determinant is voor motorische ontwikkeling en er vaak sprake is van een invers verband. Dit onderzoek heeft in het kader van een gezonde leefstijl de relatie tussen BMI en motoriek onderzocht. Methode: De onderzoekspopulatie bestond uit 86 voorschoolse 3-jarige kinderen uit Amsterdam Nieuw-West. De BMI is berekend met de formule: gewicht(kg)/lengte(m)2. De motoriek is gemeten met behulp van The Movement Assessment Battery for Children 2 test (MABC-2 test). Uit deze test werden drie standaardscores berekend: handvaardigheid (HV Score), mikken/vangen (MV Score) en evenwicht (EV Score). De HV Score was voor het analyseren van de fijne motoriek. De MV Score en EV Score werden gebruikt voor het analyseren van de grove motoriek. In zijn totaliteit vormden deze scores de Totale Test Scoren (TTS) waarmee de totale motoriek werd geanalyseerd. Data werd geanalyseerd door middel van enkelvoudige en meervoudige regressie analyses voor BMI Z-scores en totale, fijne en grove motoriek. Alle analyses werden twee keer uitgevoerd, namelijk voor BMI en BMI Z-scores. De BMI Z-score als onafhankelijke variabele gaf de meest betrouwbare uitslagen uit de analyses en werden gebruikt als uitgangspunt voor de resultaten. Resultaten: De onderzoekspopulatie bestond uit 46 meisjes en 40 jongens. Uit de totale populatie hadden 64 deelnemers een gezond gewicht. 62 deelnemers hadden naar alle waarschijnlijkheid geen problemen in de afgenomen motorische vaardigheden. Alle resultaten waren niet significant en invers. De totale motoriek had als resultaat: β-0,788 (R2=0,214, p=0,504). De fijne motoriek: β-0,581 (R2=0,165, p=0,328) en de grove: β-0,026 (R2=0,094, p=0,947) en β-0,181 (R2=0,177, p=0,754). Conclusie: De resultaten van dit onderzoek wezen op een zwak niet significant invers verband tussen BMI en motoriek. Waarbij het verband in de fijne motoriek sterker leek dan in de grove motoriek. Er dient meer onderzoek te worden gedaan bij grotere onderzoeksgroepen, waarbij ook meer variatie in data is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk