De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Community service learning vanuit het perspectief van de gemeenschap

Open access

Community service learning vanuit het perspectief van de gemeenschap

Open access

Samenvatting

Aanleiding Community service learning is een onderwijsvorm die binnen de Community Health School wordt toegepast, om buurtbewoners en studenten te laten samenwerken. De Community Health School bestaat uit een samenwerking tussen Stichting Eigenwijks, de Gezondheidsambassade en de Hogeschool van Amsterdam. Het doel van de Community Health School is om optimaal en blijvend bij te dragen aan de gezondheid van de buurtbewoners in Amsterdam Nieuw-West. De tevredenheid van zowel de studenten als de buurtbewoners is hier van belang. Echter staat in de literatuur weinig beschreven over de gemeenschap vanuit community service learning. Hieruit volgt de onderzoeksvraag: ‘Welke aanpassingen kunnen volgens de buurtbewoners aangebracht worden voor verdere professionalisering van de Community Health School?' Methode Er is kwalitatief onderzoek verricht om de verwachtingen en ervaringen van de buurtbewoners te achterhalen. Er zijn interviews en focusgroepgesprekken afgenomen. Zowel de interviews als de focusgroepgesprekken hebben 7 respondenten en zijn handmatig uitgewerkt door middel van selectief coderen. Resultaten De buurtbewoners verwachten nieuwe inzichten te leren met betrekking tot gezondheid. Aangezien gezondheid uit meerdere factoren bestaat. De buurtbewoners verwachten dat de studenten nieuwe kennis en materiaal inbrengen. De buurtbewoners voelen zich betrokken bij de gezondheid in de buurt. Dit kan verbeterd worden op langer termijn. De samenwerking met de studenten is goed ontvangen. Toch zijn er nog onduidelijkheden over het schooltraject van de studenten. De structuur van de onlinebijeenkomsten is goed geregeld. De buurtbewoners zouden graag verandering willen zien in het tijdstip waarop de bijeenkomsten worden gegeven en enkele onderwerpen willen toevoegen, die passen in het thema gezondheid. Voor de rest kunnen de buurtbewoners alle vragen stellen aan de begeleiding. Conclusie De betrokkenheid bij de gezondheid in de buurt kan vergroot worden door te focussen op de betrokkenheid op langer termijn en het opzetten van een buurtinitiatief. Om de samenwerking met de studenten te verbeteren, kan er meer duidelijkheid gegeven worden over het schooltraject en einddoel van de studenten. Een verbeterpunt voor de bijeenkomsten, is dat de bijeenkomsten meer gericht kunnen worden op de problematiek die er in de buurt speelt. Daarbij kan er gekeken worden naar een tijdstip wat het grootste gedeelte van de groep schikt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk