De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg op het Bord: eiwitinname verhoogd of toch te kort?: Een kwantitatief onderzoek naar de eiwitinname van patiënten in het AMC na implementatie van het nieuwe voedingsconcept Zorg op het Bord.

Open access

Zorg op het Bord: eiwitinname verhoogd of toch te kort?: Een kwantitatief onderzoek naar de eiwitinname van patiënten in het AMC na implementatie van het nieuwe voedingsconcept Zorg op het Bord.

Open access

Samenvatting

Achtergrond en doel Het aanpassen van het voedingsconcept in het ziekenhuis is een strategie om ondervoeding tijdens de ziekenhuisopname tegen te gaan. “Zorg op het Bord” (ZohB) is een nieuw voedingsconcept waarin zes eiwitrijke maaltijden en tussendoortjes per dag aan de patiënt worden aangeboden door de voedingsassistent. Ons doel is om te onderzoeken of ZohB heeft bijgedragen aan verhoging van de energie- en eiwitinname van patiënten ten opzichte van het “Traditionele voedingsconcept” (TVC). Methoden We hebben een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd op (bijna) alle afdelingen in het AMC. Patiënten werden het TVC aangeboden (16 september – 31 oktober 2019; n = 131) en later ZohB (15 september – 31 oktober 2020; n = 105). Primaire uitkomstmaten waren gedefinieerd als de energie-inname (kcal) en de eiwitinname (gr/kg lichaamsgewicht). Daarnaast zijn de energie- en eiwitinname neergezet als percentage van de behoefte van de patiënten. Resultaten Patiënt karakteristieken waren vergelijkbaar tussen beide groepen, alleen was het percentage mannen tijdens de TVC-meting (n, %: 79; 60) wat hoger dan tijdens de ZohBmeting (52; 50) en moesten de afdelingen Oncologie en Hartbewaking tijdens de ZohBmeting buiten beschouwing worden gelaten in verband met COVID-19. ZohB verhoogde de gemiddelde eiwitinname van 0,80 gr/kg (± 0,37) naar 1,05 kg/kg (± 0,48) (p = 0,000) ten opzichte van het TVC. De eiwitinname ten opzichte van de behoefte is gestegen na implementatie van ZohB van 64 ± 32 % naar 85 ± 42 % (p = 0,010). Vooral op de afdelingen Interne zagen we een flinke stijging van 67 ± 32 % naar 92 ± 41 % (p = 0,005). Het percentage van de deelnemers dat 100% van hun eiwitbehoefte hebben behaald is verhoogd van 11% (TVC) naar 30% (ZohB). De gemiddelde energie-inname bleef gelijk tijdens de Zohb-meting, respectievelijk 1431 ± 631 kcal en 1480 ± 604 kcal (p = 0,909). Conclusie Implementatie van ZohB heeft gezorgd voor een verhoging van de gemiddelde eiwitinname. Er wordt echter nog niet aan de richtlijn van 1,2 gr/kg lichaamsgewicht voldaan. De energiebehoefte van patiënten was hoger in de ZohB-populatie, terwijl de energie-inname gelijk is gebleven. Deze dient dus ook nog verhoogd te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk