De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van summatieve en formatieve evaluatie op motivatie

Open access

Het effect van summatieve en formatieve evaluatie op motivatie

Open access

Samenvatting

De cijfers die gegeven worden binnen het onderwijs bij het vak LO zijn vaak gericht op motorische vaardigheden. Echter wordt dit cijfer vaak samengevoegd met de inzet. In sommige gevallen tellen de cijfers niet mee op het rapport of in de overgang. Dit is een van de oorzaken dat cijfers steeds vaker vermeden worden. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen op welke manier de formatieve en summatieve evaluatie invloed heeft op de motivatie van de leerlingen. De onderzoeksvraag luidt daarom: “Is de motivatie bij leerlingen in de brugklas met een formatieve evaluatie hoger in vergelijking met de tweedeklassers met een summatieve evaluatie?” De summatieve evaluatie was hierbij het becijferen van de vaardigheid in combinatie met inzet. De formatieve evaluatie was hierbij feedback geven in de lessen met de nadruk op vakoverstijgende waarden. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, is een onderzoek uitgevoerd waarvoor de BREQ-2 vragenlijst is afgenomen bij de leerlingen. Hierin stonden vragen met betrekking tot vijf vormen van motivatie: amotivatie, externe regulatie, geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde regulatie en intrinsieke motivatie. De resultaten hiervan werden geanalyseerd. De motivatie bleek hoger bij de eerstejaarsleerlingen met formatieve evaluatie in vergelijking met de tweedeklassers (p<0.001). Op basis hiervan is de aanbeveling de formatieve evaluatie te behouden in de eerste klas en uit te breiden naar de andere jaarlagen. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de kwaliteit van de motorische vaardigheid van leerlingen met formatieve in vergelijking tot summatieve evaluatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk