De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Presteren leerlingen van de sporthighschool beter in hun schoolresultaten in vergelijking met leerlingen die het reguliere lesprogramma volgen?

Open access

Presteren leerlingen van de sporthighschool beter in hun schoolresultaten in vergelijking met leerlingen die het reguliere lesprogramma volgen?

Open access

Samenvatting

Het doel van het onderzoek was om er achter te komen of er een verschil is in schoolprestaties 3 tussen leerlingen die het sporthighschoolprogramma volgen en leerlingen die het reguliere lesprogramma volgen. Waarbij er vooral gekeken is naar wat sport met je doet en naar de intrinsieke en extrinsieke motivatie van de leerlingen. Het onderzoek is uitgevoerd bij leerlingen van de sporthighschool en leerlingen van het reguliere lesprogramma. De verwachting was dat de leerlingen die op de sporthighschool zitten, lekker in hun vel zitten, meer intrinsiek en/of extrinsiek gemotiveerd zijn doordat ze elke dag intensief sporten en daardoor een groter leereffect zouden laten zien. De leerlingen van de sporthighschool en de leerlingen van het reguliere lesprogramma ondergingen hetzelfde kwantitatieve onderzoek. Door middel van de independent T-test is er gebleken dat er geen significant verschil is tussen beide groepen met betrekking tot de cijfers (t(280)= -0.541, p= 0.589), intrinsieke motivatie (t(87)= 0.698, p= 0.487) en “lekker in je vel” zitten (t(87)= -0.256, p= 0.798). Bij de Mann Whitney U-Test is gebleken dat er één significant verschil is tussen de verschillende groepen bij de extrinsieke motivatie (Z= -2.554; p < 0,005). De interventiegroep (gemiddelde rangorde 54.82) scoorde beter dan de controlegroep (gemiddelde rangorde 39.64). Daarnaast is door middel van de Pearson Correlatie gekeken of er een sterke correlatie was tussen de motivatie en de behaalde cijfers van de SHS leerlingen, maar de correlatie was zwak (r=- 0.280; <0,001; N=25). Er kan geconcludeerd worden dat de leerlingen van de sporthighschool niet slechter of beter presteren in hun schoolresultaten ten opzichte van de reguliere leerlingen. Een aanbeveling kan dus zijn dat de (externe) trainers meer in gaan spelen op de intrinsieke- en/of extrinsieke motivatie van de leerlingen van de sporthighschool en de lessen intensiever maken waardoor de leerlingen betere cijfers halen dan dat ze nu doen. Een andere aanbeveling kan zijn dat de leerlingen van de sporthighschool alleen aan de praktijklessen mogen deelnemen als ze voldoendes hebben gescoord, want de cijfers gaan nu niet vooruit.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk