De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar studenten voor de bemiddelaar Hulpstudent.nl

Open access

Een onderzoek naar studenten voor de bemiddelaar Hulpstudent.nl

Open access

Samenvatting

SAMENVATTING Dit rapport geeft Hulpstudent.nl advies hoe zij door middel van marketingcommunicatie aantrekkelijker kan worden voor de doelgroep, studenten. De aanleiding voor de gegeven opdracht is dat de vraag van klanten naar studenten meer groeit, dan het aanbod van studenten. Hulpstudent.nl wil voorkomen dat klanten te lang moeten wachten op een student of dat Hulpstudent.nl de vraag helemaal niet kan vervullen. Om tot een gedegen advies te kunnen komen is er voor het onderzoek een probleem-en doelstelling geformuleerd. De probleemstelling bij het onderzoek luidde als volgt: Wat zijn de opvattingen van oude, huidige en nieuwe studenten over Hulpstudent.nl als bemiddelaar en hoe kan marketingcommunicatie (in het bijzonder employer branding) Hulpstudent.nl voor de doelgroep aantrekkelijk maken als bemiddelaar? De doelstelling van het onderzoek luidde als volgt: Inzicht brengen in de organisatie, employer branding, de markt, de concurrentie en de opvattingen van studenten over Hulpstudent.nl om een advies te geven hoe marketingcommunicatie (in het bijzonder employer branding) Hulpstudent.nl aantrekkelijker kan maken als bemiddelaar voor de doelgroep, in de vorm van een adviesrapport. Er is onderzoek gedaan naar de opdrachtgever Hulpstudent.nl, de theoretische verdieping over employer branding, de arbeidsmarkt voor studenten, de concurrentie en tot slot de doelgroep. Het onderzoek is gedaan door middel van zowel desk- als fieldresearch. Om inzicht te krijgen in de opvattingen van de studenten zijn er drie groepsgesprekken gehouden, waaraan negentien studenten van Hulpstudent.nl hebben deelgenomen. Het beginproces wordt door de studenten over het algemeen als zeer positief ervaren. De kernwaarde ‘persoonlijk contact’ wordt herkend doordat het sollicitatiegesprek bij de student thuis plaatsvindt, en een medewerker van Hulpstudent.nl meegaat naar een kennismakingsgesprek tussen de student en de klant. Op het gebied van communicatie en informatiebehoefte van de studenten laat Hulpstudent.nl steken vallen. Er is geen duidelijke contactpersoon voor de studenten en aan de bereikbaarheid wordt getwijfeld, omdat e-mail en telefonisch contact vaak slecht wordt afgehandeld. Studenten vinden dat Hulpstudent.nl achter loopt op het gebied van informatiemiddelen, omdat Hulpstudent.nl niet actief is op social media en geen andere middelen ter beschikking heeft. Er heerst ook onduidelijkheid over geldzaken. De onduidelijkheden over geldzaken en behoefte aan anderen informatiemiddelen kan komen door de website. De website is volgens de studenten verouderd, slecht en onoverzichtelijk. Tijdens de gesprekken kwam steeds meer naar voren dat studenten niet weten wat de mogelijkheden zijn van de website, zoals het inzien van de factuurstatus van de student zijn klant(en), overzicht van de periodes en opstaande vacatures. Aansluitend op de belangrijkste onderzoekconclusies, is er een advies geschreven in de vorm van twee fases. Fase 1 is op bedrijfsniveau en marketingniveau. Omdat de basis niet naar behoren is, wordt geadviseerd om eerst het product te verbeteren op het gebied van de communicatie van Hulpstudent.nl zoals visitekaartjes van de contactpersonen, de informatiebehoefte van de studenten en de onduidelijkheden over geldzaken. Fase twee is het marketingcommunicatieplan. De onderzoeksresultaten en de keuze van de marketingcommunicatiedoelgroep (studenten van 16 tot en met 24 jaar) hebben geleid tot het formuleren van de volgende twee doelstellingen: -‘Binnen één jaar na uitvoering van deze marketingcommunicatiecampagne moet 35 procent van de doelgroep een meer positieve houding hebben ten opzichte van Hulpstudent.nl.’ (merkattitude) -‘Binnen één jaar na uitvoering van deze marketingcommunicatiecampagne moet 50 procent van de doelgroep (493 studenten) de nieuwe Facebookpagina voor studenten volgen.’ (gedrag) Er is gekozen voor een tweezijdige positionering, hiervoor is de volgende propositie geformuleerd: ‘Hulpstudent.nl, de flexibele en goed betaalde bijbaan voor het leven van een student!’ De functionele producteigenschappen zijn flexibel en goed betaald. Uit het onderzoek bleek dat dit de drijfveren van de studenten waren om te werken voor Hulpstudent.nl. De student kan zelf bepalen wanneer hij of zij werkt en het betaald goed. Dat is de meerwaarde die Hulpstudent.nl biedt, omdat het past in de levensstijl van de student. Er wordt ook geadviseerd om de website aan te passen naar de wens van de studenten. Via de homepage moeten de studenten kunnen inloggen. Via de pagina voor studenten wordt geadviseerd om alle opties te tonen zoals: openstaande vacatures, uren invullen, factuurstatus van klanten, urenbriefjes, periodes, contactpersoon en de student zijn profiel. Als de website positief wordt ontvangen, wordt er geadviseerd om een applicatie te bouwen voor de studenten. Deze applicatie heeft dezelfde werkwijze als de website. De studenten kunnen met de applicatie via hun smartphone vacatures bekijken, uren invullen, factuurstatus van de klant in de gaten houden, hun profiel bijwerken en vragen stellen aan hun contactpersoon. Om een beeld te krijgen is in bijlage XV en XVI een voorbeeld gemaakt van de vernieuwde website en applicatie. Om de wijzigingen door te voeren, wordt er een budget van €5.000 gereserveerd. Hier vallen de visitekaartjes van de contactpersonen en het bouwen van de applicatie onder. Voor de nieuwe Facebookpagina en de aanpassingen van de website zijn geen extra kosten aan verbonden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingDigitale Media en Creatieve Industrie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk