De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Belief in a Just World en historisch contingentiebesef: Een onderzoek naar de samenhang tussen een psychologisch kenmerk en een onderdeel van het historsch redeneren

Open access

Belief in a Just World en historisch contingentiebesef: Een onderzoek naar de samenhang tussen een psychologisch kenmerk en een onderdeel van het historsch redeneren

Open access

Samenvatting

Contingentiebesef, gedefinieerd als het bewustzijn van de mate van onvoorspelbaarheid van gebeurtenissen in historische processen, is een aspect van het historisch denken dat in domein A – Historisch besef van de havo/vwo-examenstof is ondergebracht. Uit leservaring en literatuuronderzoek is gebleken dat sommige leerlingen moeite hebben contingentie in hun historisch redeneren toe te passen. Hun geschiedenisopvatting bevat wetmatigheid en onvermijdelijkheid en aanvaardt vanzelfsprekendheid in historische ontwikkelingen, zonder oog te hebben voor de keuzemogelijkheden die mensen in een andere tijd voor ogen stonden. Het Belief in a Just World (BJW) is een psychologische theorie die perspectief biedt op de motieven om gebeurtenissen op een bepaalde wijze te interpreteren en te verklaren. Personen met BJW hechten onbewust, maar overmatig aan hun geloof in een betekenisvolle, zinvolle wereld, waardoor hun leven veilig, doelmatig en controleerbaar is. Het BJW als kritiekloze houding ten opzichte van soms stigmatiserende en discriminerende omstandigheden, is strijdig met het redeneren met contingentiebesef. Dit onderzoek brengt in kaart in hoeverre contingentiebesef en BJW onderling samenhangen en welke aspecten die samenhang beïnvloeden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Geschiedenis (Deeltijd)
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk