De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oorzaken van niveauverschillen in de Engelse taal onder 1vwo-leerlingen

Open access

Oorzaken van niveauverschillen in de Engelse taal onder 1vwo-leerlingen

Open access

Samenvatting

Dit onderzoekt presenteert de mogelijke oorzaken van de niveauverschillen in Engels ondereen groep van 261vwo-leerlingenmet daarbij aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de praktijk. Binnen de schoolcontextbestaan vooralsnog moeilijkheden in het effectief aanpakken van achterstanden van leerlingen in Engels.Uit vooronderzoek blijkt namelijk dat de niveauverschillen in 1vwo groot zijn. De oorzaken hiervan zijn niet gegrond genoeg omop in te kunnen spelen.Vanuit bestaande theorie blijkt dat er drie fenomenen zijn die invloed kunnen hebben op de Engelse taalverwerving van leerlingen, namelijk: self-efficacy, het zelfvertrouwen in presteren, buitenschools (Engels) taalcontact en ervaringen met Engels op de basisschool. Gebaseerd op de theoretische beschrijvingen van deze drie termen, hebben de 26 deelnemers twee vragenlijsten ingevuld om eerst kwantitatieve data te verzamelen. Hiermee zijn verbandengelegd met de leerlingen hunhuidige Engels niveau. Wat deze verbanden precies inhouden, is onderzocht door middel van kwalitatieve dataverzameling in de vorm van diepte-interviews met een select aantal leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Engels (Deeltijd)
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2020
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk