De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cultuur van excellentie: verschillen tussen honours- en reguliere studenten

Cultuur van excellentie: verschillen tussen honours- en reguliere studenten

Samenvatting

Van honoursprogramma’s wordt verwacht dat zij bijdragen aan een ambitieusstudieklimaat - een Cultuur van Excellentie (CvE). Maar wat is een cultuur vanexcellentie en hoe kan dit gemeten worden? In deze bijdrage presenteren we deontwikkeling van een meetinstrument om cultuur van excellentie te meten: de“Measurement Culture of Excellence-tool”. Eveneens presenteren we de uitkomsten van de afname van deze vragenlijst op 10 verschillende opleidingen in het WO en HBO onder studenten en docenten. De onderzoeksvraag die we in deze bijdrage beantwoorden is: Wat is, in de beleving van docenten en studenten de heersende CvE binnen een variëteit aan reguliere en honoursopleidingen en in hoeverre verschilt de CvE in honours programma’s van die in reguliere programma’s?

OrganisatieHanzehogeschool Groningen
Datum2017-06-28
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk