De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfregulatie in het bewegingsonderwijs en op school

Samenvatting

Het Instituut voor Sportstudies, KVLO, GGD en vmbo-scholen hebben een zelfregulatiemethodiek ontwikkeld waarmee leerlingen aan sportdoelen werken in de gymles, en tegelijkertijd aan leefstijldoelen in de mentorlessen: Goalkeeper! De lesmethode heeft aandacht voor moderne en traditionele sporten (gymlessen) en eet- en beweeggedrag (mentorlessen) waarbij in zestien weken gewerkt wordt aan zelf-regulatieve vaardigheden. Leerlingen kiezen per vier weken een sport en leefstijlthema, bepalen hun startniveau d.m.v. niveauvideo’s, kiezen een doel, plannen hun activiteiten aan de hand van instructieposters en evalueren of ze de eigen doelen behaald hebben. Leerlingen werken veelal in buddy’s waarbij de docent de rol van coach aanneemt. Om het effect van deze methode te bepalen is gebruik gemaakt van audiometingen bij de leerkracht, voor- en nameting met behulp van de zelfregulatie-vragenlijst (SRS-SRL, Toering et al., 2012) en focusgroepgesprekken met leerlingen. Voor de analyse is respectievelijk gebruik gemaakt van Chi-kwadraat analyses, GLM-ANOVA en pre- en post labeling.

Toon meer
OrganisatieHanze
Datum2017-11-09
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk