De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fries en Engels op School X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fries en Engels op School X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het probleem waar de school tegenaan liep is het ontbreken van een goede en duidelijke doorlopende leerlijn voor Fries en Engels. Volgens de leerkrachten vallen de lessen te vaak weg als er weinig tijd is, vooral in groep 3/4/5. Wat basisschool X dan ook graag wil is een goede doorlopende leerlijn voor Fries en Engels waarbij er overlap plaats vindt tussen de doelen en thema’s van beide vakken. Er is gekozen om te kijken naar het effect van overlap in een doorlopende leerlijn. Dit is uitgevoerd in groep 4/5 van school X. De resultaten hiervan kunnen als voorbeeld dienen voor de rest van de leerlijn.
Er is een literatuuronderzoek gedaan naar de onderwerpen die van belang zijn voor dit onderzoek. Aan de hand van de informatie van het literatuuronderzoek en de vraag van de school, is er een onderzoeksvraag geformuleerd. Deze is als volgt: Leidt het overlappen van de doorlopende leerlijnen en thema’s van Fries en Engels, verwerkt in gecombineerde lessen, tot een positieve houding bij de leerlingen en leerkrachten en tot minder uitval van deze vakken op basisschool X? Er is tijdens het praktijkonderzoek gekeken naar hoe de leerkrachten tegen de vakken Fries en Engels aankeken vóór- en nadat de gecombineerde lessen gegeven werden. Ook de mening van leerlingen is gevraagd. Een van de doelen van het onderzoek is het verminderen van uitval van de vakken Fries en Engels en hier is dan ook naar gekeken in het onderzoek.
Om resultaten te verkrijgen zijn er gecombineerde lessen voor Fries en Engels ontworpen en gegeven in groep 4/5. Van beide talen zijn er twee lessen gegeven. Uit het onderzoek is gebleken dat er vanuit de leerkrachten veel behoefte is aan een duidelijke leerlijn voor Fries en Engels. Er is ontevredenheid over de overlap van thema’s tussen beide vakken. Door de thema’s te laten overlappen is er minder uitval van Friese en Engelse lessen dan buiten de experimentele periode om. De leerlingen zijn enthousiast over de manier waarop de lessen gegeven werden. Ze geven aan het prettig te vinden om bij beide lessen met hetzelfde onderwerp bezig te zijn. De leerkracht van groep 4/5 is tevreden over het effect van de gecombineerde lessen. Ze zijn beter gepland en er kan effectiever met de tijd om worden gegaan.
Deze resultaten leiden tot de conclusie dat het overlappen van de doorlopende leerlijnen en thema’s van Fries en Engels, verwerkt in gecombineerde lessen, een positief resultaat geven voor de leerlingen en leerkrachten en tot minder uitval van de vakken zorgt op basisschool X.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Leraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Primair Onderwijs
Datum2019-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk