De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Teach The Future

Een onderzoek naar de aanwezigheid van 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van de pabo medio 2017.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Teach The Future

Een onderzoek naar de aanwezigheid van 21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van de pabo medio 2017.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

​De maatschappij wordt complexer en vraagt om onderwijsvernieuwing. Het doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen in hoeverre pabo-studenten in Nederland medio 2017 worden opgeleid in de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden voor de (nabije) toekomst. Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is een survey uitgevoerd, waarvoor een websurvey onder de verschillende lerarenopleiders in Nederland is verspreid.
Uit dit onderzoek bleek dat, hoewel de lerarenopleiders het belang van de 21ste-eeuwse vaardigheden inzien, deze vaak slechts gedeeltelijk in de visie zijn te vinden. Het grootste gedeelte van de hogescholen geeft aan dat 21ste-eeuwse vaardigheden redelijk veel in het curriculum voorkomen. De (didactische) vaardigheden die leerkrachten nodig hebben, volgens het literatuuronderzoek, komen erg wisselend terug in het curriculum van de verschillende pabo’s in Nederland. Professionalisering op het gebied van toekomstgericht onderwijs van de lerarenopleiders is nodig.
Alle (didactische) vaardigheden zijn (deels) te vinden in het curriculum van alle lerarenopleidingen, maar kunnen explicieter naar voren komen. De resultaten laten echter geen overtuigend beeld zien van dat de lerarenopleiding daadwerkelijk klaar zijn voor deze onderwijsvernieuwing. Er lijkt sturing nodig van het Ministerie van Onderwijs naar de lerarenopleidingen en tussen de lerarenopleiders binnen de hogescholen.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk