De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Orde is zowel in de media als tussen leerkrachten een terugkerend onderwerp binnen het geven van onderwijs. In de klas wordt het ongewenste gedrag bestraft en het gewenste gedrag, vaak onbewust, genegeerd, terwijl dat is wat je wilt zien. Leerkrachten hopen hiermee het ongewenste gedrag te verminderen, maar bereiken het tegenovergestelde. Door dit negatief corrigeren besteed je aandacht aan het ongewenste gedrag en hoe meer aandacht je besteedt aan gedrag, hoe meer je er van kan verwachten. Het gedrag stopt tijdelijk, maar heeft geen afname als gevolg. Via theoretisch en praktisch onderzoek is antwoord gegeven op de vraag: Wat is de uitwerking van positief corrigeren ten opzichte van negatief corrigeren van ongewenst gedrag in de middenbouw?

Wanneer je vanuit het positieve leerkrachtgedrag het gewenste gedrag beloont en het ongewenste gedrag licht corrigeert, zal het resultaat positief zijn. Op deze manier staat het vergroten van gewenst gedrag, en daarmee het verminderen van ongewenst gedrag, centraal. Dit alles wordt vanuit de theorie samengevat in het begrip positief corrigeren. Er is gekozen voor kwalitatief interveniërend actieonderzoek met als onderzoeksinstrumenten: observaties en reflecties vanuit de leerkracht en een vragenlijst ingevuld door de onderzoeksgroep.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het positief corrigeren in een middenbouw klas op zowel het gedrag van de leerlingen als de leerkracht een positieve uitwerking had. De interventie leidde tot toename van gewenst gedrag en afname van ongewenst gedrag. De resultaten sluiten volledig aan bij de effecten van positief corrigeren die in het theoriedeel zijn geformuleerd.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk