De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Onderzoek naar het effect van het inoefenen en naleven van gedragsafspraken op de wijze van School W

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Onderzoek naar het effect van het inoefenen en naleven van gedragsafspraken op de wijze van School W

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt naar een antwoord gezocht op de vraag wat het effect is van het positief formuleren en naleven van afspraken op de wijze van PBS, op concreet gedrag van leerlingen en de beleving van gedrag van leerkrachten en leerlingen. PBS staat voor Positive Behaviour Support en is wereldwijd al op vele scholen met veel succes geïmplementeerd. Positieve effecten ten aanzien van gedrag van leerlingen, het welbevinden van leerkrachten en leerlingen en schoolresultaten zijn reeds aangetoond. Door het uitgaan van positief geformuleerde gedragsverwachtingen die schoolbreed door alle betrokkenen nageleefd worden, wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid vergroot en ontstaat een prettige werksfeer in een school. In de benadering PBS worden interventies ingezet voor alle leerlingen van een school, onderverdeeld in drie niveaus. Dit onderzoek, dat valt onder het positivistische onderzoeksparadigma wordt uitgevoerd volgens de regulatieve cyclus van Van Strien (1994). Om betrouwbare data te verzamelen wordt gebruik gemaakt van een observatielijst, een vragenlijst voor leerkrachten en een vragenlijst voor leerlingen. Uit dit onderzoek blijkt dat het positief formuleren en naleven van afspraken volgens PBS een positief effect heeft op het gedrag van leerlingen in gemeenschappelijke ruimten en op de beleving van gedrag van leerkrachten en leerlingen

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk