De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hand in hand met "de 5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hand in hand met "de 5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Voor u ligt het onderzoeksverslag van mijn Praktijk Gericht Onderzoek (PGO) voor de opleiding Master SEN. Het doel van dit onderzoek is om een meer leerkrachtonafhankelijke houding te creëren bij de leerlingen met autisme (ASS) in de groepen 5 tijdens het zelfstandig werken op de school waar ik werkzaam ben. Naar aanleiding van een vooronderzoek binnen het team van collega’s bleek dat zij behoefte hebben aan ondersteuning bij het leren bij leerlingen met ASS. In interviews hebben deelnemende collega’s aangegeven dat deze leerlingen regelmatig blokkeren in hun denken en doen tijdens het zelfstandig werken, wat zich uit in opstandigheid, discussies en woede-uitbarstingen. Dit onderzoek betreft een ontwerponderzoek (De Lange, Schuman & Montessori, 2011) waarbij gebruik is gemaakt van de regulatieve cyclus (Van Strien, 1984). Er is een werkmodel (Fennes, 2016) ontworpen volgens de theorie van ‘Geef me de 5’ (De Bruin, 2004). Dit werkmodel biedt de leerlingen met ASS duidelijkheid en voorspelbaarheid op vijf vragen, namelijk: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe. De onderzoeksvraag luidt dan ook: Wat is de bijdrage van ‘Geef me de 5’ om de zelfstandigheid van leerlingen met ASS in de groepen 5, te vergroten tijdens het zelfstandig werken op de school waar ik werkzaam ben? Tijdens de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksmethoden gehanteerd: literatuurstudie, een vragenlijst voor leerkrachten middels Survio (2012), interviews met respondenten, het uitvoeren van gesloten, gestructureerde observaties (De Lange, Schuman & Montessori, 2011) en evaluatiegesprekken aan het eind van de onderzoeksperiode. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het inzetten van het werkmodel ‘Geef me de 5’ de zelfstandigheid van de leerlingen met ASS vergroot tijdens het zelfstandig werken in de groepen 5, met een leerkrachtonafhankelijke houding tot gevolg. Dit werkmodel lijkt echter alleen succesvol, mits de leerkracht de omgeving heeft aangepast op de onderwijsbehoeften van de leerling met ASS en ook zijn manier van communiceren heeft aangepast richting deze leerlingen. Voor verdere verdiepingen en uitwerkingen wil ik u graag uitnodigen om het vervolg van dit PGO te lezen. Annemarie Fennes Rosmalen, juni 2016

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk