De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn hoofd is zo vol

Mindmappen met begaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mijn hoofd is zo vol

Mindmappen met begaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de thema's mindmappen, begrijpend lezen, de Taxonomie van Bloom en begaafdheid bij leerlingen op de basisschool. Binnen deze thema's is gezocht naar het antwoord op de vraag of mindmappen begaafde leerlingen kan helpen om lees- en herstelstrategieën effectief toe te passen bij het begrijpen en verwerken van moeilijke teksten. Het onderzoek is uitgevoerd onder drie begaafde leerlingen van groep 7 en 8. Het doel van het onderzoek is leerlingen te helpen structuur aan te brengen in complexe teksten met behulp van mindmappen. Het visualiseren van een tekst is een belangrijke leesstrategie (Förrer & van de Mortel, 2011) en vindt plaats bij het mindmappen door middel van de structuur van de mindmap en het toevoegen van plaatjes (Buzan, 2011). Mindmappen vergt van de leerlingen creatief denkvermogen (Buzan, 2009) en doet een beroep op de hogere denkorde vaardigheden van de begaafde leerling (Termeer, 2009). Daardoor leert de leerling leesstrategieën toe te passen in plaats van teksten uit het hoofd te leren (Bosch-Sthijns, 2009). De interventie bestaat uit het aanleren van de techniek mindmappen in een workshop, waarbij de leerlingen de leercirkel van Kolb hebben doorlopen. Voor het aanleren van het mindmappen is een vragenlijst afgenomen om zicht te krijgen op het toepassen van lees- en herstelstrategieën bij het lezen van een complexe tekst. Na het toepassen van het mindmappen hebben de leerlingen een vergelijkbare vragenlijst gekregen waarin gevraagd werd naar het toepassen van deze strategieën in combinatie met het mindmappen. Deze vragenlijst is ontwikkeld met behulp van verschillende lees- en herstelstrategieën bij begrijpend lezen (Förrer & van de Mortel, 2011). De leerlingen is daarnaast gevraagd naar hun ervaringen met het mindmappen. Tot slot zijn de mindmaps geanalyseerd of waarneembare leesstrategieën ook daadwerkelijk waren toegepast. De conclusie van dit onderzoek is dat de techniek mindmappen een bijdrage kan leveren aan het effectief toepassen van lees- en herstelstrategieën bij het begrijpen en verwerken van moeilijke teksten, waarbij het geven van feedforward en feedback een belangrijke rol speelt

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk