De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Goed leesonderwijs aan zwakke lezers op een kleine school met combinatiegroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Goed leesonderwijs aan zwakke lezers op een kleine school met combinatiegroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Middels literatuuronderzoek is aandacht besteed aan wat goed voortgezet technisch leesonderwijs is, wat zwakke lezers zijn en wat ze nodig hebben aan instructie, differentiatie en werken met een methode voor voortgezet technisch lezen. De deelvragen waar daadwerkelijk onderzoek naar is verricht, handelden over welke soort differentiatie het meest wenselijk is, welk model het beste toegepast kan worden bij les- geven in combinatiegroepen, in welke leesaanpak individuele kinderen ingeschaald dienden worden en hoe zwakke lezers het beste begeleid kunnen worden. Door gebruik te maken van een aan de kerndoelen voldoende methode voor voort- gezet technisch lezen, doet de school al een goede stap in kwalitatief beter onder- wijs. Geïntegreerd in de methode zitten al middelen en materialen, overzichten, genoeg instructietijd, opzet voor het werken in niveaugroepen met het directe lesinstructiemodel en verlengde en extra instructiemomenten voor risicolezers. Via convergente differentiatie in een lesmodel van 60 minuten en gebruikmakend van het overzicht van de leesaanpak van elk individueel kind, zullen de meeste kinderen een goede start gaan maken. Leerlingen vanuit aanpak 1, risicolezers, kunnen op de meest intensieve manier vanuit de methode begeleid worden. Daarnaast is wellicht extra onderzoek en aanvullende lees-specialistische hulp nodig. Meer algemene aanbevelingen, toepasbaar op andere scholen, zijn te vinden in paragraaf 6.2

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk