De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onze speelplek is te gek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onze speelplek is te gek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Frustraties over ruw gedrag en conflicten heersen en daarom heeft het team van basisschool Langeberg de behoefte geuit het gedrag van de leerlingen in de bovenbouw, met name groep 8, op het schoolplein aan te pakken. Vanuit gesprekken en observaties is geconcludeerd dat deze leerlingen zich vervelen en een sterke behoefte aan uitdaging hebben. De volgende onderzoeksvraag is hieruit voortgevloeid: "Hoe kan uitdagend aanbod (met betrekking tot spel, materiaal, afspraken, schoolplein) leiden tot gewenst gedrag bij de leerlingen van groep 8 in de middagpauze?" Vanuit een theoretisch studie met betrekking tot spel, materiaal, schoolpleinafspraken en de schoolpleininrichting heeft een ontwerpgericht onderzoek plaatsgevonden. Gestart vanuit een nulmeting zijn vervolgens drie interventies ingezet: 1. Het aanleren en spelen van spellen met behulp van klein speelmateriaal 2. Het mede-eigenaarschap maken van de schoolpleinafspraken 3. Het aanbrengen van belijningen en zones op het schoolplein Na iedere interventie is het schoolpleingedrag gestructureerd geobserveerd. Ook hebben de leerlingen, leerkrachten en toezichthoudende ouders na iedere interventie een vragenlijst met betrekking tot het buitenspel ingevuld. Met behulp van deze gegevens is het effect van het betreffende aanbod in beeld gebracht. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat spelaanbod in combinatie met speelmateriaal, mede-eigenaarschap en een nieuwe schoolpleinindeling veel beweging, samenspel en actief sociaal speelgedrag in een veilige, uitdagende omgeving teweeg heeft gebracht. Verveling en conflicten zijn daarbij niet meer aanwezig. Frustratie binnen het team is omgezet in tevredenheid en enthousiasme.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk