De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sportblessures op de Fontys Sporthogeschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sportblessures op de Fontys Sporthogeschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Uit onderzoek is gebleken dat er op de Fontys Sporthogeschool veel blessures voor komen bij de studenten ‘Lichamelijke Opvoeding’. Prestatiedruk kan een belangrijke factor zijn bij het ontstaan en beloop van blessures. Er is nog maar weinig bekend over hoe zo’n sportblessure ervaren wordt door de studenten. Hieruit is de volgende onderzoeksvraag gekomen: ‘wat zijn de ervaringen van eerstejaars studenten Lichamelijke Opvoeding op de Fontys Sporthogeschool cohort 2015-2016 ten aanzien van het ontstaan en beloop van sportblessures?’

Methode
Er is gekozen voor een kwalitatieve benadering om de ervaringen van de deelnemers met betrekking tot sportblessures tijdens de opleiding in kaart te brengen. Dit is gedaan middels semi-gestructureerde interviews. Ieder interview is meteen na afname getranscribeerd door de onderzoeker. De transcripten zijn daarna geanalyseerd. De analyse bestond uit open en axiaal coderen.

Resultaten
De onderzoekspopulatie bestond uit acht deelnemers. Er zijn verschillende ervaringen genoemd met betrekking tot het ontstaan en beloop van sportblessures op de Fontys Sporthogeschool. De ervaringen van de studenten hadden betrekking op: ‘de beïnvloedingssfeer van de opleiding’, ‘de beïnvloedingssfeer van de student’, ‘cultuur om te presteren’, ‘externe hulp’ en ‘de sociale omgeving van de student’.

Conclusie
Volgens de deelnemers is er vanuit de opleiding te weinig aandacht voor blessurepreventie en ook wanneer er eenmaal een blessure is krijgt deze weinig aandacht vanuit de opleiding. Daarnaast voldoet het toelating/screeningsproces volgens de deelnemers niet om blessurerisico en het al hebben van blessures te screenen. Verder doen de deelnemers zelf ook weinig aan blessurepreventie. Ze weten wel hoe het moet, want bij de sport in de vrije tijd doen ze allemaal wel een warming-up, maar op de opleiding doet een deel dit niet. De wil en de druk om te presteren lijkt voort te komen uit haantjesgedrag, prestatiedruk vanuit de opleiding en vanuit de student zelf.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk