De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Observeren in het kinderdagverblijf

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Observeren in het kinderdagverblijf

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Titel van het afstudeerproject: Observeren in het kinderdagverblijf

De doelstelling
De doelstelling van het onderzoek was de bruikbaarheid van de huidige observatiemethode van het kinderdagverblijf onderzoeken, de punten van kritiek hiervan te beschrijven, de punten waar de ouders en leidsters belang aan hechten te onderzoeken en van daaruit een nieuwe methode te ontwikkelen die past bij de wensen van de ouders en leidsters. De onderzoeksvraag die daaruit voortvloeit is: welke observatiemethode is het meest geschikt om te gebruiken in een kinderdagverblijf met kinderen van 0 tot 4 jaar.

De methode van aanpak
Om de hoofdvraag te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:
• Welke pedagogische waarden worden toegekend aan een kinderdagverblijf?
• Wat is de functie van ontwikkelingsonderzoek binnen een kinderdagverblijf?
• Welke ontwikkelingsstadia moeten terugkomen in een observatiemethode voor een kinderdagverblijf?
• Welke observatiemethoden zijn bruikbaar om de normale ontwikkeling van een kind in kaart te brengen in een kinderdagverblijf met kinderen van 0-4 jaar?
• Wat zijn de kritiekpunten van de vorige gebruikte methode?
• Wat vindt het kinderdagverblijf belangrijk om te weten m.b.t. de ontwikkeling van een kind?
• Wat voor methode heeft het betreffende kinderdagverblijf nodig zodat deze past binnen de dagelijkse werkzaamheden?
• Wat vinden ouders belangrijk om te weten over de ontwikkeling van hun kind?
Deze vragen zijn beantwoord aan de hand van de literatuur, gesprekken met leidsters en een enquête voor de ouders. De enquête is het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek geweest omdat van daaruit het product, een nieuwe observatiemethode, is gemaakt.

De resultaten
Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat ouders de dagelijkse gang van zaken betreffende hun kind en vrijwel alle gebieden van de ontwikkeling van belang vinden. Zij vinden het belangrijk dat deze allemaal terugkomen in een observatiemethode. Het gaat hierbij om alle ontwikkelingsgebieden, namelijk de intellectuele, lichamelijke, persoonlijkheids-, sociale en spraak- en taalontwikkeling. Ook hechten ze allemaal veel belang aan informatie over hun kind over het eten en drinken, het vrijspel binnen, het buitenspelen en de gezamenlijke activiteiten. Deze punten komen ook allemaal terug in de nieuwe observatiemethode.

De conclusies & aanbevelingen
Er is een nieuwe methode ontworpen die voldoet aan de wensen van de ouders van het kinderdagverblijf. Dat maakt de methode ook het meest geschikt voor het kinderdagverblijf van het onderzoek. De methode is zeer waarschijnlijk ook toepasbaar in soortgelijke kinderdagverblijven. Dit is niet onderzocht, maar het verdient wel de aanbeveling. Ook vervolgonderzoek naar de bruikbaarheid en volledigheid van de nieuwe methode is belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk